You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Postup gentetické analýzy

Vysvětlení přínosů a souhlas

Váš lékař Vám objasní rozsah a přínosy genetického testování a všechny relevantní aspekty genetické analýzy. V dalším kroku podepíšete informovaný souhlas, žádné genetické testování v naší laboratoři neproběhne bez Vašeho souhlasu.

Odběr vzorku slin

Následně je odebrán vzorek slin. Tento vzorek je možné snadno odebrat pomocí vatové tyčinky. Pro každou analýzu jsou třeba 3 vzorky, abychom analýzu mohli zopakovat v případě, že kvalita vzorku není optimální. Naši partnerští lékaři mají k dispozici příslušné sady pro odběr vzorků.

Odeslání do laboratoře

Vzorek je odeslán do naší certifikované laboratoře humánní genetiky Novogenia. Zde je z Vašich slin extrahována DNA pomocí automatizovaného procesu a jsou zkoumány požadované genové segmenty. Pro zajištění maximální přesnosti jsou různé geny analyzovány v různých odděleních laboratoře s využitím nejvhodnějších technologií.

Vyhodnocení výsledků

Naši vědci vyhodnotí výsledky a vytvoří vhodné preventivní programy, které jsou následně zaslány Vašemu lékaři v tištěné verzi nebo zpřístupněny v elektronické podobě na našem zabezpečeném serveru.

Objasnění výsledků

Nakonec Vám lékař výsledky podrobně objasní. Pomůže Vám také pochopit, co musíte dělat, abyste se programem správně řídili.Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice