You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Co jsou to geny?

Co jsou to geny?

Každý člověk se skládá z mnoha trilionů malých buněk, které společně tvoří tkáně našeho těla. V každé buňce je jádro, v němž je přibližně 30000 různých genů, které řídí řadu vlastností a mechanismů v našem těle.

Jsou zde například geny, které určují naši barvu očí nebo výšku, které dosáhneme, geny, které jsou odpovědné za trávení určitých potravin a geny které odpovídají za fungování nervových buněk v našem mozku. Jako celek jsou geny jedinečným stavebním plánem našeho těla.

 

Bohužel naše geny nejsou odolné vůči chybám a každý z nás je nositelem některých genetických vad, které jsou buď zděděné od našich rodičů, nebo které se vytvořily špatnou shodou náhod a nyní mají nežádoucí účinky na naše zdraví. Tyto genetické vady mohou mít různé dopady: oslabovat náš imunitní systém, zvyšovat naše riziko infarktu nebo způsobovat špatný zrak. Vyvolávají astma a alergie nebo způsobují nadváhu, pokud neregulujeme naše stravování. Samozřejmě že každý z nás má jiné genetické vady, což znamená, že někteří lidé mají vyšší riziko srdečního infarktu, zatímco jiní mají například nesnášenlivost laktózy. Onemocnění, která se často objevují v některých rodinách, jsou dobrým příkladem toho, že individuální riziko onemocnění se může v jednotlivých rodinách a mezi jednotlivými lidmi lišit.

Zvýšené riziko onemocnění v důsledku genetických vad

Genetické vady mohou mít vliv na naše zdraví, i když v mnoha případech nezpůsobují onemocnění, ale pouhé zvýšené riziko onemocnění. Další externí faktory (jako je prostředí nebo náš životní styl) mají vliv na propuknutí onemocnění. Pokud například člověk trpí nesnášenlivostí laktózy v důsledku genetické vady, je tato osoba naprosto zdravá, pokud nepije mléko. Problémy se objeví pouze ve spojení s některými vlivy prostředí - v tomto případě konzumací produktů, které obsahují laktózu.

 

Totéž platí i pro další onemocnění. Například pokud je defektní gen řídící příjem železa, může dojít ke zvýšenému riziku nemoci související s asimilací železa, a je třeba přijmout preventivní opatření, aby bylo možné oddálit nástup onemocnění nebo dokonce zastavit jeho rozvoj.

Genetické testy pro zdravotní prevenci

Díky nejnovějším technologiím je nyní možné testovat určité geny, zda neobsahují vady, pokud je známo, že mohou být asociovány s nemocemi. Na základě výsledku analýzy můžeme vytvořit preventivní program, který výrazně sníží Vaše osobní riziko onemocnění a pomůže Vám zůstat zdraví.

 

Zdravý životní styl je samozřejmě všeobecně doporučován, protože dokáže neutralizovat mnoho genetických predispozic i bez dalších informací o Vašich osobních rizicích. Genetické testy však přinášejí další informace, a proto budete vědět, na co byste si měli dávat obzvláště pozor, i když tato preventivní opatření nebudou spadat do všeobecných zásad zdravého životního stylu.

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice