You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
HUBNUTÍ S POMOCÍ GENŮ

Weight Sensor Light

Weight Sensor přináší informace o vlivu genů na tělesnou hmotnost a ukazuje, jaké individuální adaptace vedou k úspěšnému snížení hmotnosti.

Žádná dieta nefunguje pro každého

Nadváha je rozšířený problém, který se týká stále více lidí a často s sebou nese závažné zdravotní dopady. Proto není pochyb o tom, že je třeba, aby lidé s nadváhou snížili svou tělesnou hmotnost.

Nelze však obecně říci, jak je toho možné dosáhnout, protože genetické odlišnosti mají enormní vliv na to, jak naše tělo využije potraviny, které mu dodáváme, a které živiny vedou k ukládání tělesného tuku.

Permanentní odbourání tuku s pomocí genů

Vzhledem k různým genetickým predispozicím je standardní doporučení jednoduše držet dietu se sníženým obsahem kalorií obvykle nejhorší možnou radou, která jen zřídkakdy vede k požadovanému výsledku. Totéž se týká sportu a hubnutí. Ani zde obvykle obecná doporučení nejsou příliš platná.

Místo toho je smysluplné razit individuální přístup založený na genech relevantních pro tělesnou hmotnost. Díky tomu je možné přesně stanovit, co je důležité při sestavování plánu stravování a doprovodného programu cvičení.

Jak Weight Sensor funguje

V rámci Weight Sensor provádíme rozsáhlou analýzu vzorku zaslaného do naší laboratoře. Zkoumáme všech osm genů, které jsou důležité pro tělesnou hmotnost, a ovlivňují tak i odbourávání tuku.

Díky tomu můžeme například velmi přesně stanovit, zda daná osoba přibírá na váze v důsledku stravy bohaté na tuky, nebo sacharidy, a do jaké míry geny mají vliv na pocit hladu a sytosti.

Po úspěšně provedené analýze sestavíme komplexní písemné hodnocení obsahující všechna zjištění. Ve zprávě jsou uvedena konkrétní doporučení pro individuálně sestavený stravovací plán a pomáhá nalézt optimální rovnováhu mezi cvičením a stravováním.

Díky Weight Sensor je pro osoby s nadváhou mnohem snazší výrazně snížit procento tělesného tuku a zlepšit tak svůj zdravotní stav a kvalitu života bez zbytečně vynaloženého úsilí.

Weight Sensor v kostce:

  • Analýza genů odpovědných za tělesnou hmotnost
  • Stanovení sportovního a výživového typu pro optimální výsledky hubnutí
  • Spolehlivé prozkoumání v naší laboratoři
  • Podrobné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální doporučení pro další kroky v oblasti účinného stravovacího programu

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice