You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
OPTIMÁLNÍ DETOXIKACE TĚLA

Toxo Sensor

Toxo Sensor přináší informace o tom, jak tělo dokáže neutralizovat škodlivé látky a jak je možné detoxikaci optimalizovat.

Škodliviny zatěžují tělo

Každý den je lidské tělo vystaveno řadě různých škodlivin. Mimo jiné se jedná o těžké kovy, jako je olovo a rtuť, chemické látky, jako jsou pesticidy, a výfukové plyny z aut.

Pro naše zdraví je zásadní, aby tělo dokázalo tyto škodliviny filtrovat a vylučovat je z organismu. Problémy s detoxikací mohou dříve nebo později způsobit závažné škody a vést k závažným onemocněním.

Individuální rozdíly v detoxikačních schopnostech

Ne každý reaguje na škodliviny stejně. Co u jednoho člověka způsobuje značné obtíže, nemusí být pro druhého vůbec problém. Aby se zabránilo nežádoucím účinkům škodlivin na tělo, je proto užitečné znát individuální geneticky podmíněnou schopnost detoxikace.

Pro tyto účely je nezbytná analýza genů relevantních pro detoxikaci. Zjištěné informace pak mohou být použity například pro zvýšení příjmu některých mikroživin tak, aby byly procesy detoxikace optimálně podpořeny.

Jak Toxo Sensor funguje

Toxo Sensor provádíme na základě prozkoumání vzorku zaslaného do naší laboratoře. Analyzujeme genetické variace, které hrají roli při detoxikaci, a přinášíme informace o tom, jak účinně tělo dokáže odbourávat škodliviny.

Díky tomu vidíme, zda má detoxikace nějaká slabá místa a jaké návyky v oblasti životního stylu mohou dané osobě uškodit.

Po úspěšně provedené analýze všechny výsledky shrneme v podrobné písemné zprávě. Vedle výsledků testu tato zpráva obsahuje i individuální doporučení pro další kroky.

Toxo Sensor tak může účinně pomoci optimalizovat detoxikaci těla a působit proti škodám na zdraví způsobeným nahromaděním škodlivých látek.

Toxo Sensor v kostce:

  • Analýza deseti genů relevantních pro detoxikaci
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Písemné vyhodnocení výsledků analýzy
  • Tipy pro snížení znečištění škodlivinami
  • Individuální výživová doporučení pro funkční detoxikaci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice