You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ROZPOZNÁNÍ A SNÍŽENÍ RIZIKA TROMBÓZY

Thrombo Sensor

Thrombo Sensor přináší informace o tom, zda vady v příslušných genech vedou ke zvýšenému riziku trombózy.

Trombózy představují značné riziko

Trombóza je onemocnění, které vede k tvorbě krevních sraženin. Tyto sraženiny mohou ucpávat cévy a blokovat přívod krve do postižených oblastí. To může způsobit trvalé poškození a v nejhorším případě může tento stav i ohrozit život.

V závislosti na tom, kde se trombóza objeví, může mít různé následky. Například pokud je zablokován přívod krve do mozku, způsobí trombóza mozkovou mrtvici, zatímco přerušení přívodu krve do srdce vyvolá srdeční infarkt.

Genetické vady mohou zvýšit riziko trombózy

Trombóza se v zásadě může rozvinout u kohokoliv, i když její riziko je mimořádně vysoké v průběhu těhotenství a porodu.

Bez ohledu na to mohou některé genetické vady riziko trombózy dále zvýšit. S ohledem na významná rizika, která trombóza může představovat, je proto vhodné provést analýzu příslušných genů.

Jak náš Thrombo Sensor funguje

Thrombo Sensor provádíme na základě analýzy vzorku zaslaného do naší laboratoře. Zkoumáme ty genetické variace, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem trombózy. Vedle toho stanovíme, zda vzhledem ke genetickému profilu mohou některé léky způsobovat problémy, a je proto třeba se jim vyhýbat.

Díky tomu dokážeme stanovit, jak vysoké je pacientovo riziko žilní nebo tepenné trombózy a zda je třeba zavést preventivní opatření.

Po úspěšně provedené analýze připravíme podrobnou zprávu, kde jsou srozumitelně prezentovány všechny výsledky a kde uvádíme individuální preventivní doporučení a doporučení týkající se léků, které pacient potenciálně špatně snáší.

Náš Thrombo Sensor tak může významně přispět k prevenci trombózy a může pomoci včas čelit stávajícím rizikům.

Thrombo Sensor v kostce:

  • Analýza tří genetických variací relevantních pro riziko trombózy
  • Vyhodnocení individuálního rizika tepenné a cévní trombózy
  • Vyhodnocení potenciálně nevhodných léčivých přípravků na základě genetického profilu
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Podrobné písemné vyhodnocení výsledků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice