You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ A PREVENCE RAKOVINY KŮŽE

Skin Health Sensor

Skin Health Sensor využívá genetickou analýzu pro stanovení individuálního rizika rakoviny kůže a pomáhá v její prevenci.

Včasné rozpoznání rakoviny kůže je mimořádně důležité

Rakovinu kůže je obvykle možné diagnostikovat poměrně snadno a pokud je diagnóza stanovena včas, je možné ji dobře léčit. Nádory se však často nejprve vyvíjejí nenápadně a způsobují nepříjemný pocit teprve tehdy, když se již rakovina kůže rozšíří.

Proto jsou užitečná pravidelná preventivní vyšetření, která mohou pomoci rozpoznat nejen bílé, ale také mimořádně nebezpečné černé nádory kůže včas a podniknout nezbytná léčebná opatření.

Příčiny rakoviny kůže

Rakovina kůže je způsobena zejména nadměrným UV zářením. Proto je zvýšené riziko u lidí, kteří pracují venku. Ve stavebnictví je dokonce považována za nemoc z povolání.

V rámci individuálního rizika rozvoje rakoviny kůže však hrají důležitou roli také genetické faktory. Proto je v tomto kontextu často užitečná analýza relevantních genetických variací, jako analýza Skin Health Sensor.

Jak náš Skin Health Sensor funguje

V rámci Skin Health Sensor naše laboratoř analyzuje získaný vzorek a zkoumá celkem 18 genetických variací spojených s rozvojem bílého nebo černého nádoru kůže.

Na základě těchto zjištění dokážeme stanovit genetické riziko pacienta spojené s rakovinou kůže. Vedle toho posuzujeme účinnost 27 léků na základě genetického profilu.

Po úspěšném provedení genetické analýzy připravíme písemné vyhodnocení se všemi výsledky a připojíme individuální doporučení pro prevenci.

Díky tomu může náš Skin Health Sensor významně přispět ke snížení rizika rakoviny kůže a rozpoznání možného onemocnění v raném stádiu.

Skin Health Sensor v kostce:

  • Analýza 18 relevantních genetických variací
  • Vyhodnocení genetického rizika rakoviny kůže
  • Posouzení účinnosti 27 léků na základě genetického profilu
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Písemné vyhodnocení výsledků
  • Individuální doporučení pro prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice