You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ SCHIZOFRENIE

Schizophrenia Sensor

Schizophrenia Sensor přináší informace o riziku rozvoje schizofrenie a pomáhá s účinnou prevencí a léčbou.

Schizofrenie představuje výraznou zátěž

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění s chronickým průběhem. Duševní porucha se může projevovat bludy a halucinacemi.

Příznaky však také mohou zahrnovat problémy se soustředěním nebo omezení příjemných pocitů. V závislosti na závažnosti onemocnění mohou postižené osoby někdy ztratit kontakt s realitou. Schizofrenie tak často představuje výraznou zátěž jak pro pacienta samotného, tak pro jeho okolí.

Genetické příčiny schizofrenie

Přesné příčiny schizofrenie dosud nejsou známé. Panuje však přesvědčení, že nemoc vyvolává souhra psychosociálních a biologických faktorů.

Genetická predispozice přitom hraje klíčovou roli. Geny mají výrazný vliv na riziko, že se u jedince rozvine schizofrenie.

Jak náš Schizophrenia Sensor funguje

Schizophrenia Sensor provádí naše laboratoř na základě důkladné analýzy zaslaného vzorku. Zkoumány jsou čtyři genetické variace spojené s rozvojem schizofrenie.

Díky tomu je možné vyhodnotit individuální riziko rozvoje této duševní poruchy a stanovit, jaká léčebná opatření by měla být podniknuta.

Po úspěšně provedené analýze výsledky shrneme v podrobné písemné zprávě. Mimo jiné podrobně zkoumáme pravděpodobnost rozvoje různých příznaků schizofrenie.

Náš Schizophrenia Sensor tak může významně přispět k včasnému rozpoznání a pomoci včas přijmout vhodná léčebná opatření.

Schizophrenia Sensor v kostce:

  • Analýza čtyř relevantních genetických variací
  • Hodnocení rizika rozvoje schizofrenie
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Písemná zpráva obsahující všechny výsledky
  • Individuální vyhodnocení účinku příslušných léků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice