You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Stanovení rizika rakoviny prostaty

Prostate Health Sensor

Prostate Health Sensor poskytuje informace ohledně rizika rozvoje rakoviny prostaty a pomáhá stanovit účinné strategie pro prevenci a léčbu.

Rakovina prostaty je u mužů široce rozšířená

Rakovina prostaty je jedním z nejběžnějších maligních nádorů diagnostikovaných u mužů a je na třetím místě, pokud jde o úmrtnost.

Riziko výrazně roste s věkem, a proto se pravidelná vyšetření prostaty důrazně doporučují nejpozději od 45 let věku. V mnoha případech je rakovinu prostaty možné úspěšně léčit díky včasné diagnostice.

Individuální rizikové faktory pro rakovinu prostaty

Věk je považován za nejvýznamnější rizikový faktor rakoviny prostaty. Genetické predispozice však rovněž hrají důležitou roli, pokud jde o rozvoj rakoviny prostaty a průběh onemocnění.

Z tohoto důvodu je často užitečné provést genetický test. Analýza genů, které jsou relevantní pro rakovinu prostaty, umožňuje spolehlivě vyhodnotit individuální riziko tak, že je možné případně podniknout vhodná opatření.

Jak Prostate Health Sensor funguje

V rámci Prostate Health Sensor naše laboratoř komplexně analyzuje zaslaný vzorek. Zkoumáno je deset genetických variací spojených s rozvojem rakoviny prostaty.

Rovněž analyzujeme genetický profil pacienta, pokud jde o možná omezení účinnosti a snášenlivosti 43 různých léků.

Po úspěšném provedení analýzy připravíme precizní písemné vyhodnocení našich výsledků a přidáme konkrétní doporučení pro další kroky právě na základě výsledků testu.

Díky tomu Prostate Health Sensor pomáhá včas identifikovat možná rizika rakoviny prostaty a případně proti nim včas začít podnikat příslušné kroky.

Prostate Health Sensor v kostce:

  • Analýza 10 genetických variací relevantních pro rakovinu prostaty
  • Individuální hodnocení rizika rozvoje rakoviny prostaty
  • Zkoumání vlivu genetického profilu na 43 léků
  • Spolehlivé provedení testu v naší laboratoři
  • Srozumitelné shrnutí výsledků testu
  • Konkrétní doporučení pro další kroky na základě výsledků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice