You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
OPTIMÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PREVENCE

Premium Plus Sensor

Díky Premium Plus Sensor mohou ženy a muži dostávat optimální zdravotní péči s pomocí rozsáhlé genetické analýzy.

Zdravotní problémy se často rozvíjejí pomalu

Těžko existuje člověk, u něhož se v průběhu života neobjeví ty nebo ony zdravotní problémy. Ve většině případů se příznaky rozvíjejí pomalu, a proto je člověk často začne brát vážně až příliš pozdě.

Včasná prevence může často významně přispět k prevenci onemocnění nebo alespoň jejich úspěšné léčbě. Proto je včasná diagnostika zásadní.

Vliv genů na zdraví

Geny mají velký vliv na mnoho potenciálních zdravotních rizik. Genetické vady mohou zvýšit pravděpodobnost rozvoje mnoha onemocnění a mohou vést k rozsáhlým zdravotním problémům jak u žen, tak u mužů.

Proto je užitečné provést genetickou analýzu a rozpoznat možná onemocnění v rané fázi. Taková analýza může spolehlivě identifikovat potenciální rizika, takže je možné včas podniknout vhodná preventivní opatření.

Jak náš Premium Plus Sensor funguje

Premium Plus Sensor je naše nejkomplexnější genetická analýza. V rámci testu naše laboratoř analyzuje zaslaný vzorek na přítomnost více než 110 genetických variací relevantních pro onemocnění. Rovněž vyhodnocujeme vliv genetického profilu na užívání přibližně 230 různých léků.

Díky tomu můžeme identifikovat genetická rizika spojená s více než 35 různými onemocněními a doporučit vhodná opatření pro účinnou prevenci.

Po úspěšném provedení analýzy připravíme komplexní písemnou zprávu, v níž podrobně prezentujeme všechny výsledky.

Díky tomu může náš Premium Plus Sensor, který je možný provést jak pro muže, tak pro ženy, významně přispět ke komplexní zdravotní péči.

Premium Plus Sensor v kostce:

  • Zkoumání více než 110 genetických variací relevantních pro zdraví
  • Vyhodnocení individuálního rizika více než 35 onemocnění
  • Posouzení účinku přibližně 230 významných léků
  • Spolehlivá analýza v naší laboratoři
  • Podrobné písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Doporučení na míru na základě výsledků testu

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice