You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
INDIVIDUÁLNÍ PRENATÁLNÍ PÉČE

Pregnancy Sensor

Pregnancy Sensor přináší informace o tom, do jaké míry genetické variace představují riziko v průběhu těhotenství.

S každým těhotenstvím jsou spojena rizika

Těhotenství je pro nastávající rodiče vzrušujícím obdobím, které se často vyznačuje nejen očekáváním, ale také řadou strachů. Dítě by se mělo narodit zdravé a těhotenství by pro matku mělo být co nejvíce bezproblémové.

Bohužel s sebou však každé těhotenství přináší rizika, která mohou mít vliv jak na nastávající matku, tak na nenarozené dítě. Mimo jiné se jedná o běžné obtíže, jako je těhotenská cukrovka, ale také potrat.

Jak geny ovlivňují těhotenství

Mnoho lidí si neuvědomuje, jak významný vliv mají genetické faktory na průběh těhotenství. Ve skutečnosti geny hrají významnou roli, pokud jde o to, zda se v rámci těhotenství objeví komplikace.

Proto může příslušná genetická analýza pomoci identifikovat individuální rizika a podniknout příslušný protiopatření v rané fázi tak, aby se problémům v těhotenství bylo možné snáze vyhnout.

Jak náš Pregnancy Sensor funguje

Pregnancy Sensor provádí naše laboratoř na základě rozsáhlé analýzy zaslaného vzorku. S ohledem na možné komplikace v těhotenství zkoumáme devět relevantních genetických variací.

Na základě těchto zjištění je možné stanovit riziko preeklampsie, žilní trombózy a těhotenské cukrovky. Vedle toho může genetická analýza pomoci stanovit pravděpodobnost potratu a vývojových poruch plodu.

Po úspěšně provedené analýze shrneme výsledky testu do komplexního písemného hodnocení. Rovněž připojíme individuální doporučení pro lékařsky sledovanou prevenci.

Díky tomu může náš Pregnancy Sensor významně přispět k včasnému rozpoznání těhotenských komplikací a pomoci snížit možná rizika.

Pregnancy Sensor v kostce:

  • Analýza 9 relevantních genetických variací
  • Hodnocení rizika častých komplikací v těhotenství
  • Spolehlivé provedení testu naší laboratoří
  • Písemné shrnutí výsledků testu
  • Individuální vyhodnocení rizik na základě výsledků testu
  • Konkrétní doporučení pro optimální prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice