You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
DIAGNOSTIKA VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ LÉČIV

Pharmaco Sensor

Náš Pharmaco Sensor ukazuje, které léky budou pravděpodobně mít vedlejší účinky, a pomáhá tak stanovit správnou strategii léčby.

Ne všechny léky fungují stejně

Ideálně lék pomáhá léčit nemoc a uzdravovat pacienta. I když však byl pokrok medicíny v posledních desetiletích nezměrný, mohou dva lidé na stejný lék reagovat různě.

Zatímco u jednoho pacienta lék funguje skvěle, může jiný trpět závažnými vedlejšími účinky, z nichž některé mohou být dokonce životu nebezpečné.

Příčiny rozdílných účinků léků

Důvod, proč různí lidé snáší léky různě, se skrývá v genech. Některé genetické vady mohou vést k tomu, že lék nefunguje správně, nebo ho tělo nesnáší.

Toto riziko není radno podceňovat vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky léků jsou v západních zemích pátou nejčastější příčinou úmrtí. Analýza relevantních genů v tomto kontextu pomáhá zabránit potenciálním problémům a zajistit optimální úspěch léčby.

Jak náš Pharmaco Sensor funguje

Pharmaco Sensor provádí naše laboratoř na základě komplexní analýzy zaslaného vzorku. Zkoumáme více než 70 genetických variací, které hrají roli, pokud jde o účinnost a snášenlivost léků.

Díky tomu můžeme posoudit účinnost a případnou nesnášenlivost u více než 2 000 běžných léků na základě pacientova genetického profilu.

Jakmile je studie dokončena, připravíme písemné vyhodnocení našich výsledků a připojíme doporučení, která jsou na těchto výsledcích založena.

Díky tomu může Pharmaco Sensor spolehlivě pomoci vyhodnotit riziko vedlejších účinků a identifikovat léky, které pro pacienta nejsou vhodné.

Pharmaco Sensor v kostce:

  • Zkoumání více než 70 relevantních genetických variací
  • Individuální posouzení více než 2 000 různých léků
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Srozumitelná zpráva obsahující všechny výsledky

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice