You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ DÍKY GENETICKÉ ANALÝZE

Nutrition Sensor

Nutrition Sensor zkontroluje, které potraviny jsou zdravé a kterým je třeba se vyvarovat, na základě analýzy genů relevantních pro výživu.

Obecná stravovací doporučení mají často trhliny

Není žádným tajemstvím, že vyvážená strava hraje klíčovou roli pro zdraví a že nezdravé jídlo může z dlouhodobého hlediska napáchat velké škody. Je však jen sotva možné produkovat obecná stravovací doporučení, která jsou ideální pro každého.

To, co je zdravé pro jednoho, může vyvolávat výrazné problémy u druhého a může dokonce vést k rozvoji onemocnění. Důvod pro tyto individuální odlišnosti najdeme v genech.

Nutrigenetika umožňuje optimální výživu

Nyní víme, že na výživové potřeby má vliv řada genetických variací. To je například patrné v souvislosti se známými metabolickými problémy, jako je nesnášenlivost laktózy nebo lepku, ale tato skutečnost je relevantní také pro řadu dalších možných obtíží.

Tato oblast genetiky je označována jako nutrigenetika. Nutrigenetika umožňuje optimalizovat individuální výživu na základě analýzy genů relevantních pro výživu. Díky tomu je možné identifikovat možné metabolické problémy a výrazně zlepšit zdravotní stav.

Jak Nutrition Sensor funguje

Nutrition Sensor provádí naše laboratoř na základě komplexní genetické analýzy. Zkoumáme vzorek v souvislosti s více než 50 genetickými variacemi a jejich účinkem na přibližně 20 běžných metabolických problémů.

Díky tomu získáme významné informace o individuálních silných a slabých stránkách, které mají vliv na využívání různých živin a měly by být zohledněny při výběru vhodných potravin.

Po úspěšném provedení analýzy výsledky shrneme v podrobném písemné zprávě. Písemné vyhodnocení podrobně objasňuje, jak mohou geny relevantní pro výživu vést k problémům a jak je možné je jako celek vyhodnotit.

Na základě výsledků testu přinášíme konkrétní doporučení pro více než 900 potravin, takže Nutrition Sensor může spolehlivě optimalizovat individuální výživu z hlediska zdravotního stavu.

Nutrition Sensor v kostce:

  • Komplexní analýza genů relevantních pro výživu
  • Ověření účinku na obvyklé metabolické problémy
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Podrobné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální doporučení pro zdravé stravování

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice