You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Optimální zásobení mikroživinami

Micronutrient Sensor

Micronutrient Sensor přináší informace o tom, zda je zaručen dostatečný přísun mikroživin a normální fungování metabolismu.

Funkční metabolismus je zásadní

Metabolismus zahrnuje všechny chemické a fyzikální procesy podílející se na přeměně chemických látek v těle. Funkční metabolismus je pro správné fungování organismu nezbytný.

Metabolické poruchy mohou vést k řadě obtíží, jako je nepříjemný pocit, snížený výkon, trávicí obtíže, bolest kloubů a narušená schopnost regenerace.

Rozpoznání příčin problémů a jejich napravení

Problémy mohou mít řadu příčin a mohou být způsobeny obecnou poruchou metabolismu nebo nedostatkem esenciálních mikroživin a aminokyselin.

Sledování metabolismu a individuální úprava přísunu živin podle potřeb je mimořádně důležitá pro profesionální sportovce, v rámci diet nebo u osob, které jsou ve stresu. V zásadě však sledování pomáhá všem díky včasnému rozpoznání problémů a optimálnímu přísunu živin, což vede k lepšímu zdravotnímu stavu.

Jak Micronutrient Sensor funguje

Micronutrient Sensor provádí naše laboratoř na základě rozsáhlé analýzy zaslaného vzorku. Zkontrolujeme přísun celkem 17 různých vitamínů a minerálů a 11 aminokyselin. Vedle toho analyzujeme důležité metabolické funkce, pokud jde o poruchy a schopnost detoxikace těla.

Po úspěšném dokončení testů připravíme komplexní analýzu výsledků. Ve zprávě je podrobně uvedeno, které oblasti jsou problematické a jak je možné problémy vyřešit úpravou přísunu živin.

Díky tomu může Micronutrient Sensor účinně pomoci eliminovat metabolické poruchy a nedostatek živin spolu se souvisejícími obtížemi a výrazně zlepšit celkovou pohodu.

Micronutrient Sensor v kostce:

  • Analýza přísunu 17 vitamínů a minerálů
  • Analýza množství 11 aminokyselin
  • Ověření fungování zásadních metabolických funkcí
  • Zkoumání schopnosti detoxikace
  • Spolehlivé provedení testu v naší laboratoři
  • Podrobné písemné vyhodnocení výsledků
  • Individuální doporučení pro další kroky na základě zjištění

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice