You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
STANOVENÍ RIZIKA RAKOVINY PLIC

Lung Health Sensor

Lung Health Sensor přináší informace o individuálním riziku pacienta v souvislosti s rakovinou plic, a umožňuje tak účinnou prevenci.

Úmrtnost je u rakoviny plic velmi vysoká.

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakoviny a je rovněž spojena s neobvykle vysokou úmrtností. Jedná se o druhou nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu u žen a nejčastější u mužů. Jedním z důvodů je skutečnost, že rakovina plic je často diagnostikována pozdě, když je nemoc již v pokročilém stádiu.

Kouření zůstává nejrizikovějším faktorem pro rakovinu plic a předpokládá se, že stojí přibližně za 85 procenty všech případů.

Vliv genů na riziko rakoviny plic

Plíce jsou pravidelně vystavovány škodlivým vlivům prostředí, jako jsou výfukové plyny. Za normálních okolností je imunitní systém včas rozpozná a neutralizuje.

Některé genetické variace u mnoha lidí však vedou k tomu, že tato detoxikační funkce těla nefunguje správně, a proto se riziko rakoviny plic s rostoucím věkem výrazně zvyšuje.

Jak náš Lung Health Sensor funguje

V rámci Lung Health Sensor naše laboratoř analyzuje pět genetických variací, které mají vliv na riziko rakoviny plic. Výsledky nám umožňují vyhodnotit individuální riziko rakoviny plic.

Rovněž testujeme 40 různých léků, na nichž posuzujeme, zda pacientův genetický profil vede ke snížení jejich účinnosti a snášenlivosti.

Jakmile studii úspěšně provedeme, připravíme písemné vyhodnocení, v němž prezentujeme všechny relevantní výsledky a připojíme konkrétní doporučení pro preventivní opatření, která mohou být nezbytná.

Díky tomu může náš Lung Health Sensor pomoci včas rozpoznat rakovinu plic a účinně snížit existující rizika pomocí správných preventivních opatření.

Lung Cancer Sensor v kostce:

  • Zkoumání 5 genetických variací relevantních pro riziko rakoviny plic
  • Hodnocení rizika rozvoje rakoviny plic
  • Posouzení účinnosti 40 léků na základě genetického profilu
  • Spolehlivá analýza naší laboratoří
  • Písemná zpráva obsahující všechny výsledky
  • Konkrétní doporučení pro prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice