You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ KLOUBŮ

Joint Sensor

Joint Sensor využívá genetickou analýzu pro zjištění, zda neexistuje zvýšené riziko zánětlivých onemocnění kloubů, a pomáhá jim předcházet.

Zanícené klouby často mají závažné důsledky

Existuje velké množství zánětlivých onemocnění kloubů, z nichž některá se mohou objevit v mladém věku a jsou často spojena s výrazným snížením kvality života těch, kteří jsou jím postiženi.

Závažné případy mohou v průběhu času vést k postupnému narušení pohyblivosti či dokonce tělesnému postižení. Vzhledem k tomu, že uzdravit se často není možné, je včasná diagnostika zánětlivých onemocnění kloubů mimořádně důležitá.

Genetická predispozice pro zánětlivé onemocnění kloubů

Špatné fungování imunitního systému způsobuje záněty kloubů. Imunitní systém mylně vyhodnotí části kloubu jako hrozby a snaží se proti nim bojovat.

Genetické predispozice pacienta do velké míry ovlivňují pravděpodobnost zánětlivých onemocnění kloubů. Analýza relevantních genů tak může pomoci identifikovat riziko včas a snažit se mu čelit.

Jak náš Joint Sensor funguje

V rámci Joint Sensor naše laboratoř provádí genetickou analýzu. Zkoumáme přitom genetické variace relevantní v souvislosti se záněty kloubů. Vedle toho hodnotíme vliv pacientova genetického profilu na účinek 56 různých léků.

Díky tomu můžeme vyhodnotit individuální riziko rozvoje zánětlivého onemocnění kloubů a případně doporučit vhodná preventivní opatření.

Po úspěšném vyhodnocení dodaného vzorku připravíme písemnou zprávu s výsledky našeho testu a konkrétní doporučení pro další kroky na základě výsledků.

Díky tomu může náš Joint Sensor významně přispět k včasné diagnostice a účinné prevenci.

Joint Sensor v kostce:

  • Analýza dvou relevantních genů
  • Hodnocení genetických predispozic k zánětu kloubů
  • Posouzení účinku genů na užívání 56 léků
  • Spolehlivé provedení testu naší laboratoří
  • Písemná zpráva obsahující všechny výsledky
  • Individuální doporučení pro prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice