You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VYHNĚTE SE NADMĚRNÉMU PŘÍJMU ŽELEZA

Iron Sensor

Iron Sensor přináší informace o tom, zda tělo nevstřebává příliš mnoho železa a zda nehrozí zvýšené riziko hemochromatózy.

Železo je nezbytné pro dodávání kyslíku.

Železo je stopový prvek, který v lidském těle hraje klíčovou roli. Vedle toho, že se podílí na řadě metabolických procesů, je zásadní pro tvorbu hemoglobinu.

Železo se tak přímo podílí na ukládání a přepravě kyslíku. Dostatečný příjem tohoto stopového prvku je proto pro správné fungování organismu nezbytný.

Nadměrný příjem železa je nebezpečný

I když je železo pro tělo klíčové, může být jeho nadměrný příjem také nebezpečný. Zvýšená hladina železa může mít závažné dlouhodobé dopady na zdraví a způsobit trvalé poškození orgánů.

Lidé trpící hemochromatózou jsou v tomto kontextu mimořádně ohrožení. Jedná se o dědičné onemocnění, které vede ke zvýšenému vstřebávání železa v tenkém střevě. Genetický test může pomoci takzvané nadměrné střádání železa odhalit včas.

Jak náš Iron Sensor funguje

V rámci Iron Sensor naše laboratoř analyzuje získaný vzorek krve a zkoumá tři genetické variace, které hrají roli při příjmu železa z potravy.

Díky tomu vidíme, zda tělo ze stravy nepřijímá příliš mnoho železa a netrpí dědičnou poruchou střádání železa.

Po úspěšném provedení analýzy připravíme písemné vyhodnocení, kde podrobně prezentujeme výsledky našeho testu. V tomto kontextu hodnotíme riziko rozvoje nadměrného střádání železa a udělujeme individuální doporučení pro další kroky na základě výsledků testu.

Náš Iron Sensor tak může významně přispět ke zdravotní prevenci a pomoci zabránit nadměrnému střádání železa a souvisejícímu poškození orgánů.

Iron Sensor v kostce:

  • Analýza tří genetických variací relevantních pro příjem železa
  • Hodnocení rizika rozvoje hemochromatózy
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální doporučení pro příjem železa na základě výsledků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice