You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ A LÉČBA CROHNOVY CHOROBY

IBD Sensor

IBD Sensor využívá genetickou analýzu pro stanovení rizika Crohnovy choroby.

Crohnova choroba může způsobit velké obtíže

Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění střev, které může způsobit jak chronické, tak dočasně se objevující příznaky. Typické příznaky zahrnují bolest břicha, průjem, úbytek hmotnosti a únavu.

Crohnova choroba může rovněž vést k nebezpečnému nedostatku živin a zánětu jiných částí těla, jako jsou klouby. Průběh onemocnění se u jednotlivých pacientů liší. V některých případech se ve střevě rovněž mohou tvořit vředy.

Příčiny Crohnovy choroby

Přesné příčiny Crohnovy choroby dosud nejsou známy. Vedle nezdravého životního stylu hrají v souvislosti s Crohnovou chorobou mimořádně důležitou roli genetické změny.

Přibližně polovina postižených má specifické genetické vady, které ovlivňují imunitní systém. Proto mohou genetické analýzy pomoci vyhodnotit individuální riziko Crohnovy choroby a případně vést k přijetí vhodných preventivních opatření.

Jak náš IBD Sensor funguje

IBD Sensor provádíme na základě analýzy vzorku zaslaného do naší laboratoře. Zkoumáme gen NOD2 na přítomnost tří genetických variací spojených s Crohnovou chorobou. Vedle toho hodnotíme účinek 21 relevantních léků na základě jejich genetického profilu.

Takto můžeme posoudit riziko Crohnovy choroby a nutnost přijetí konkrétních preventivních opatření.

Jakmile je analýza úspěšně provedena, připravíme písemnou zprávu, kde prezentujeme výsledky našich výzkumů a doporučíme veškerá preventivní opatření, která mohou být nutná.

Díky tomu IBD Sensor umožňuje spolehlivé a včasné rozpoznání a pomáhá postiženým včas rozpoznat příznaky a ulevit od nich vhodnou stravou.

IBD Sensor v kostce:

  • Analýze 3 genetických variací relevantních pro Crohnovu chorobu
  • Posouzení rizika rozvoje Crohnovy choroby
  • Spolehlivé prozkoumání v naší laboratoři
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální doporučení pro další kroky

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice