You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
PREVENCE A LÉČBA VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU

Hypertension Sensor

Hypertension Sensor přináší informace o tom, zda existuje zvýšené riziko vysokého krevního tlaku, a ukazuje, jaká preventivní a léčebná opatření jsou vhodná.

Vysoký krevní tlak je často odhalen příliš pozdě

Vysoký krevní tlak (hypertenze) není bolestivý a často dlouhou dobu nevyvolává žádné příznaky. Proto je obvykle odhalen příliš pozdě, kdy již mohl závažným způsobem poškodit srdce a cévy.

Aby se takovým problémům zabránilo, je včasná diagnostika vysokého krevního tlaku zásadní. Vysoký krevní tlak je koneckonců nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro srdeční infarkt, mozkovou mrtvici a další nebezpečná onemocnění kardiovaskulárního systému.

Příčiny vysokého krevního tlaku

V 90 procentech případů vysoký krevní tlak není způsoben organickým onemocněním, ale objeví se bez zjevného důvodu. Faktory, které mohou k vysokému krevnímu tlaku přispívat, zahrnují obezitu, nedostatek pohybu, kouření a stravu s vysokým obsahem soli.

Důležitou roli však hraje také genetická predispozice. Proto může být tendence ke zvýšenému krevnímu tlaku u dvou lidí s téměř identickým životním stylem zcela odlišná. Proto je často užitečné provést genetický test, který může pomoci včas identifikovat riziko a čelit mu.

Jak náš Hypertension Sensor funguje

Hypertension Sensor provádí naše laboratoř na základě komplexní analýzy. V zaslaném vzorku jsou zkoumány čtyři genetické variace, které mohou vést k rozvoji vysokého krevního tlaku.

Díky tomu je možné posoudit pacientovo individuální riziko a vyhodnotit, zda jsou nezbytná vhodná protiopatření.

Jakmile je analýza provedena, připravíme podrobnou zprávu se všemi relevantními výsledky včetně vyhodnocení účinku více než 65 léků. Vedle toho naše vyhodnocení obsahuje konkrétní preventivní doporučení.

Díky tomu může Hypertension Sensor pomoci pacientům odhalit vysoký krevní tlak co nejdříve a případně podniknout vhodná protiopatření.

Hypertension Sensor v kostce:

  • Analýza 4 relevantních genetických variací
  • Stanovení individuálního rizika vysokého krevního tlaku
  • Analýza účinků více než 65 relevantních léků
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Písemná zpráva obsahující všechny výsledky
  • Individuální doporučení pro prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice