You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Genetické posouzení rizika glaukomu

Glaucoma Sensor

Glaucoma Sensor využívá epigenetickou analýzu pro stanovení, zda existuje zvýšené riziko rozvoje glaukomu.

Glaukom způsobuje nenávratné poškození

Zelený zákal neboli glaukom je široce rozšířený. Předpokládá se, že jen v Německu glaukomem trpí přibližně 500 000 lidí. Glaukom způsobuje nevratné poškození nervových vláken a přibližně u 10 procent postižených může dokonce vést i k úplné ztrátě vidění.

Včasná léčba může ve většině případů spolehlivě zabránit trvalému poškození. Včasná diagnostika je proto zásadní, a proto by neměly být vynechávány nezbytné prohlídky.

Vliv genů na riziko glaukomu

Glaukom se rozvíjí pomalu a postižené osoby si ho dlouho nevšimnou. Ve chvíli, kdy je zrak již viditelně narušený, je většina fotoreceptorů již nenávratně poškozena.

Nyní víme, že na pravděpodobnost rozvoje glaukomu má zásadní vliv konkrétní gen. Genetický test tak může pomoci stanovit individuální riziko a případně vést k příslušným vyšetřením oka.

Jak Glaucoma Sensor funguje

V rámci Glaucoma Sensor analyzujeme vzorek zaslaný do naší laboratoře. Zkoumáme gen LOXL1, který je pro glaukom relevantní. Vedle toho zkoumáme, zda má genetický profil vliv na účinek a snášenlivost 17 relevantních léků.

Díky tomu můžeme stanovit pacientovo genetické riziko glaukomu a zjistit, zda je vhodné provést důkladné vyšetření očí.

Po úspěšném dokončení analýzy připravíme srozumitelné písemné vyhodnocení. Zde všechny naše výsledky podrobně popíšeme.

Náš Glaucoma Sensor tak může výrazně přispět k včasnému rozpoznání glaukomu a pomáhat v prevenci trvalého poškození očí pomocí správných preventivních opatření.

Glaucoma Sensor v kostce:

  • Analýza genu relevantního pro glaukom
  • Vyhodnocení individuálního rizika glaukomu
  • Posouzení účinnosti 17 léků na základě genetického profilu
  • Spolehlivé testování v naší laboratoři
  • Písemná zpráva obsahující všechny výsledky
  • Konkrétní doporučení pro další kroky na základě výsledků testu

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice