You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Optimalizace epigenetického programování

Epigenetic Information

Zpráva Epigenetics Information obsahuje cenné typy pro optimalizaci epigenetického programování.

Dobré a špatné geny

Epigenetické programování stanoví, do jaké míry je určitý gen aktivní, nebo neaktivní. Ideálně epigenetické programování zajistí, aby byly špatné geny deaktivovány obalením tak, že pozitivní geny mohou optimálně fungovat.

Nezdravý životní styl však může vést ke zvýšené aktivaci škodlivých genů a deaktivaci pozitivních. Činnost genů je rovněž s rostoucím věkem stále více nepřesná a negativní geny pomalu ale jistě získávají převahu.

Optimalizace epigenetického programování

Životní styl může specifickým způsobem ovlivňovat epigenetické programování. Pozitivní geny mohou být aktivovány, zatímco negativní deaktivovány.

Díky tomu je možné do jisté míry čelit stárnutí a zlepšovat zdraví a pohodu.

Naše zpráva Epigenetics Information

Zpráva obsahuje vědecky podložené informace k tématu epigenetiky a konkrétní doporučení pro optimalizaci epigenetického programování.

Díky tomu může zpráva Epigenetics Information, kterou je možné objednat spolu s našimi genetickými analýzami, cenným způsobem přispět k delšímu a zdravějšímu životu.

Epigenetic Information v kostce:

  • Vědecké informace o epigenetice
  • Doporučení pro optimalizaci epigenetického programování
  • Je možné volitelně objednat k jakékoliv genetické analýze

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice