You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZJISTĚTE SVÉ RIZIKO CUKROVKY

Diabetes Sensor

Diabetes Sensor poskytuje informace o tom, jak vysoké je riziko rozvoje cukrovky, a pomáhá v její prevenci.

Cukrovka se stává široce rozšířeným onemocněním

Za poslední desetiletí se cukrovka rozvinula v široce rozšířené onemocnění. Jen v Německu tímto metabolickým onemocněním a důsledky narušené regulace krevního cukru trpí přibližně šest milionů lidí.

Naprostá většina z nich je postižena cukrovkou 2. typu. Pokud je ponecháno neléčené, může onemocnění způsobit další závažné zdravotní problémy včetně závažného poškození orgánů a slepoty.

Genetická predispozice pro cukrovku 2. typu

Riziko rozvoje cukrovky 2. typu se u jednotlivých osob liší. Významnou roli hrají faktory, jako jsou nesprávné stravovací návyky a obezita. Jsou to však primárně genetické predispozice, které rozhodnou, zda se u osoby v průběhu života rozvine cukrovka 2. typu.

Pro posouzení skutečného rizika v jednotlivých případech může genetická analýza pomoci tak, že vyhodnotí geny, které jsou v tomto kontextu relevantní.

Jak náš Diabetes Sensor funguje

V rámci Diabetes Sensor provádíme rozsáhlou genetickou analýzu v naší laboratoři. Zkoumáme devět známých genetických variací, které hrají roli, pokud jde o riziko rozvoje cukrovky 2. typu.

Díky tomu získáme cenné informace, které je možné použít pro prevenci i pro léčbu, která může být později nezbytná.

Po úspěšně provedené analýze výsledky shrneme v podrobné písemné zprávě. V ní se zaměříme na individuální riziko cukrovky a udělíme konkrétní výživová doporučení, která zohlední výsledky analýzy.

Díky tomu náš Diabetes Sensor může výrazně přispět k preventivní péči a pomoci pacientům se zvýšeným rizikem, aby mohli smysluplně upravit svůj životní styl.

Diabetes Sensor v kostce:

  • Analýza devíti genů relevantních pro cukrovku
  • Ověření snášenlivosti 36 významných léků
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální doporučení pro prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice