You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
HODNOCENÍ RIZIKA DEPRESE

Depression Sensor

Depression Sensor přináší informace o riziku rozvoje deprese a o tom, jaká preventivní opatření mohou pomoci.

Deprese je široce rozšířená

Deprese je jedním z nejčastějších duševních onemocnění. Předpokládá se, že depresí a souvisejícími příznaky trpí přibližně sedm procent dospělé populace.

Mimo jiné mají postižené osoby problémy s jídlem, spánkem a udržováním sociálních kontaktů. Deprese může trvat řadu let a vést k masivnímu snížení kvality života.

Příčiny deprese

K rozvoji deprese vede kombinace různých faktorů. K psychickým problémům mohou přispět například závažné rány osudu nebo těhotenství.

Vedle toho však mají na míru rizika rozvoje deprese u konkrétního jedince značný vliv také konkrétní geny. Proto může být užitečný genetický test, který zkoumá genetické variace, jež jsou v tomto kontextu relevantní, a pomáhá včas čelit riziku.

Jak náš Depression Sensor funguje

Depression Sensor provádí naše laboratoř na základě analýzy vzorku krve. Zkoumáno je osm genetických variací, které hrají roli v rozvoji deprese.

Výsledky použijeme pro stanovení pravděpodobnosti rozvoje deprese u pacienta a zjistíme, zda je léčba antidepresivy slibná.

Po úspěšném provedení analýzy připravíme podrobnou písemnou zprávu. V této zprávě srozumitelně vysvětlíme, jaká jsou stanovená individuální rizika a jaká preventivní opatření je smysluplné podniknout.

Díky tomu může náš Depression Sensor pomoci rozpoznat nebezpečí deprese včas a účinně působit proti psychickým problémům vhodnými opatřeními.

Depression Sensor v kostce:

  • Analýza 8 relevantních genetických variací
  • Stanovení individuálního rizika deprese
  • Zkoumání snášenlivosti 59 běžných léků
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Doporučení pro další kroky na míru na základě výsledků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice