You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ÚČINNÁ PREVENCE RAKOVINY TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU

Colon Health Sensor

Colon Health Sensor využívá genetickou analýzu k poskytnutí informací o individuálním riziku rakoviny tlustého střeva a konečníku, neboli kolorektálního karcinomu, a umožňuje cílenou prevenci.

Rakovina střeva je jedním z nejčastějších typů rakoviny

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších typů rakoviny v západních rozvinutých zemí. Předpokládá se, že v průběhu života postihne přibližně šest procent populace, i když u mužů je riziko o něco vyšší než u žen.

I když se možnosti léčby v posledních letech výrazně rozvinuly, jen v Německu na kolorektální karcinom každý rok zemře 27 000 lidí. Proto je pro příznivou prognózu zásadní včasná diagnóza a léčba.

Příčiny kolorektálního karcinomu

Pravděpodobnost rozvoje rakoviny střev výrazně roste s věkem. Ke zvyšování rizika rakoviny střev výrazně přispívají také nezdravé návyky, jako je nadměrná konzumace uzenin a červeného masa.

Vedle toho mohou mít na rozvoj kolorektálního karcinomu významný vliv také geny. Proto může genetická analýza pomoci posoudit individuální rizikové faktory a v případě potřeby umožnit přijetí včasných preventivních opatření.

Jak Colon Health Sensor funguje

Cardiovascular Sensor provádí naše laboratoř na základě komplexní analýzy zaslaného vzorku. Zkoumáme celkem 17 genetických variací spojených s rizikem kolorektálního karcinomu.

Díky tomu můžeme vyhodnotit pravděpodobnost, že se u pacienta rozvine kolorektální karcinom, a případně doporučit zvláštní preventivní opatření.

Po úspěšném provedení analýzy, při níž se posuzuje individuální riziko rozvoje kolorektálního karcinomu na základě genetického profilu a účinek 32 relevantních léků, připravíme precizní vyhodnocení obsahující všechny výsledky.

Náš Colon Health Sensor tak může výrazně přispět k účinnému screeningu na přítomnost kolorektálního karcinomu a pomoci výrazně snížit individuální riziko pacienta.

Colon Health Sensor v kostce:

  • Analýza 17 relevantních genetických variací
  • Vyhodnocení genetického rizika kolorektálního karcinomu
  • Posouzení účinnosti 32 léků na základě genetického profilu
  • Spolehlivé testování v naší laboratoři
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální preventivní doporučení na základě výsledků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice