You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Cardiovascular Sensor

Cardiovascular Sensor přináší informace o individuálních rizicích kardiovaskulárních onemocnění a poskytuje podporu při jejich prevenci.

Kardiovaskulární onemocnění jsou široce rozšířená

Problémy s kardiovaskulárním systémem jsou široce rozšířené a stěžuje si na ně stále více lidí. V závislosti na typu onemocnění mohou vést k trvalému poškození a v nejhorším případě mohou být i životu nebezpečné.

Ke kardiovaskulárním onemocněním může vést řada rizikových faktorů. Patří mezi ně obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, nadměrná spotřeba alkoholu a kouření.

Genetická predispozice pro kardiovaskulární onemocnění

Vedle výše uvedených faktorů, které lze ve velké míře připisovat nezdravému životnímu stylu, hraje při rozvoji kardiovaskulárních onemocnění důležitou roli také genetika.

Řada genů dokáže výrazně zvýšit riziko problémů s kardiovaskulárním systémem. V tomto kontextu je tak často užitečná vhodná genetická analýza, která včas dokáže rozpoznat potenciální nebezpečí.

Jak náš Cardiovascular Sensor funguje

Cardiovascular Sensor provádí naše laboratoř na základě komplexní analýzy zaslaného vzorku. Zkoumáme více než 18 různých genetických variací spojených s rozvojem kardiovaskulárních onemocnění.

Vedle toho zjišťujeme, jak genetická charakteristika pacienta ovlivňuje účinnost 117 relevantních léků.

Jakmile je analýza úspěšně provedena, shrneme výsledky testu v písemné zprávě, do níž zahrneme individuální doporučení pro prevenci.

Díky tomu může Cardiovascular Sensor významně přispět k včasnému rozpoznání kardiovaskulárních onemocnění a může pomoci snížit stávající rizika díky účinnému uzpůsobení životního stylu.

Cardiovascular Sensor v kostce:

  • Analýza více než 18 relevantních genetických variací
  • Vyhodnocení individuálního rizika kardiovaskulárních onemocnění
  • Posouzení účinnosti 117 relevantních léčivých přípravků
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Podrobné vyhodnocení výsledků testu
  • Konkrétní doporučení pro prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice