You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
JAK SPOLEHLIVĚ SNÍŽIT RIZIKO VYHOŘENÍ

Burnout Sensor

Burnout Sensor přináší informace o tom, co je nezbytné pro úspěšnou prevenci vyhoření.

Syndromem vyhoření trpí stále více lidí

V posledních letech se takzvaný syndrom vyhoření rozvinul do široce rozšířeného problému. Na základě průzkumů téměř každá třetí výdělečně činná osoba trpí syndromem vyhoření nebo je přinejmenším na nejlepší cestě k němu.

Postižené osoby mají často pocit naprostého vyhoření a cítí se často zahlceni i jednoduchými každodenními úkoly. Cesta zpět do normálu je v této situaci často obtížná a vyžaduje spoustu trpělivosti a výrazné změny životního stylu.

Analýza relevantních genů může pomoci

I když neexistuje mezinárodně uznávaná diagnóza syndromu vyhoření na základě kritérií platných pro duševní nemoc, je účinná prevence důležitá. Pomáhá dostat včas příznaky pod kontrolu a výrazně posílit pohodu v každodenním životě.

Vzhledem k tomu, že dnes víme, že geny mají výrazný vliv na pocit stresu a tedy i na osobní riziko vyhoření, může být genetická analýza významnou součástí účinné prevence.

Jak Burnout Sensor funguje

V rámci Burnout Sensor naše laboratoř analyzuje zaslaný vzorek a prověří genetické variace relevantní pro pocit stresu.

Výsledky testu pomáhají určit, s jakou citlivostí osoba reaguje na stres a jak vysoké je její riziko vyhoření.

Po úspěšném provedení analýzy vzorku výsledky testu shrneme v písemném vyhodnocení. Vedle toho uvedeme konkrétní doporučení pro další kroky na snížení stresu a zvládání výzev každodenního života.

Díky tomu může Burnout Sensor významně přispět ke snížení stresu a včasné prevenci vyhoření.

Burnout Sensor v kostce:

  • Analýza genů relevantních pro vnímání stresu
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Písemné vyhodnocení výsledků analýzy
  • Podrobná doporučení pro snížení stresu

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice