You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
MĚŘENÍ OMEGA-3 V MATEŘSKÉM MLÉCE

Breast Milk Sensor

Breast Milk Sensor přináší informace o obsahu omega-3 mastných kyselin v mateřském mléce a o tom, jak je možné jej v konkrétním případě navýšit.

Mateřské mléko je pro zdraví dítěte zásadní

V prvních měsících života jsou kojenci plně závislí na mléce své matky, které jim má poskytnout dostatečnou energii a živiny. Pokud tomu tak není, často se objevují vývojové poruchy, které v nejhorším případě mohou vést k trvalým zdravotním problémům.

Vedle řady dalších faktorů hraje v tomto kontextu zásadní roli obsah omega-3 mastných kyselin.

Omega-3 mastné kyseliny pro zdravý vývoj

Omega-3 mastné kyseliny jsou nenasycené mastné kyseliny, které lidské tělo potřebuje při řadě procesů. Tělo samo je nedokáže produkovat, a musí je proto získávat ze stravy.

Pokud mateřské mléko obsahuje příliš málo omega-3 mastných kyselin, může mít tato skutečnost škodlivý vliv na zdraví dítěte, mimo jiné na rozvoj jeho mozku a vidění. Vzhledem k tomu, že stávající účinky již není možné eliminovat, je zásadní včas zajistit optimální příjem omega-3 mastných kyselin z mateřského mléka.

Jak Breast Milk Sensor funguje

V rámci Breast Milk Sensor naše laboratoř vyšetří zaslaný vzorek. Zkontrolujeme mateřské mléko, pokud jde o obsah omega-3 mastných kyselin.

Díky tomu můžeme spolehlivě určit, zda je tento obsah dostatečný, aby zajistil dítěti přísun těchto zásadních mastných kyselin a jeho zdravý vývoj.

Po úspěšném provedení analýzy shrneme výsledky testu do písemného vyhodnocení a na základě naměřených hodnot doporučíme správné množství příjmu, který je třeba zajistit vhodným jídlem nebo doplňky stravy.

Díky tomu může náš Breast Milk Sensor významně přispět k prevenci zdravotních problémů dítěte způsobených nedostatečným příjmem omega-3 mastných kyselin.

Breast Milk Sensor v kostce:

  • Analýza obsahu omega-3 mastných kyselin v mateřském mléce
  • Spolehlivé prozkoumání naší laboratoří
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Doporučení pro denní přísun na základě výsledků

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice