You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
STANOVENÍ RIZIKA RAKOVINY PRSU

Breast Health Sensor

Breast Health Sensor ukazuje, jak vysoké je individuální riziko rozvoje rakoviny prsu a pomáhá zajistit optimální prevenci a léčbu.

Rakovina prsu je stále častější

Počet případů rakoviny prsu se za posledních 50 let téměř zdvojnásobil. Rakovina prsu je u žen v západních zemích jedním z nejběžnějších typů rakoviny. I když úmrtnost vzhledem k pokrokům medicíny stále klesá, na rakovinu prsu umírá stále více žen než jakýkoliv jiný typ rakoviny.

Proto je zásadně důležité, aby si ženy byly vědomy možných rizikových faktorů a věnovaly nezbytnou pozornost prevenci.

Příčiny rakoviny prsu

Ve většině případů je rakovina prsu způsobena kombinací faktorů prostředí a genetických vad. Promo může být u některých žen riziko mnohem vyšší vzhledem ke genetické predispozici, která je ještě posílena nezdravým životním stylem.

V současné době je s rozvojem rakoviny prsu spojováno deset genů. S pomocí vhodného genetického testu je možné tyto geny zkontrolovat a v případě potřeby podniknout vhodná preventivní opatření.

Jak náš Breast Health Sensor funguje

V rámci Breast Health Sensor naše laboratoř ve vzorku analyzuje deset genů, které mají vliv na riziko rakoviny prsu. Vedle toho testujeme 66 léčivých přípravků a posuzujeme, zda mohou v souvislosti s geny způsobovat problémy.

Díky tomu můžeme posoudit, zda je u pacientky vyšší riziko rozvoje rakoviny prsu a zda je třeba věnovat mimořádnou pozornost prevenci.

Po úspěšně provedeném vyšetření připravíme písemné vyhodnocení, v němž předložíme všechny relevantní výsledky.

Díky tomu náš Breast Health Sensor pomáhá stanovit individuální riziko u daného pacienta a zvolit vhodná preventivní opatření.

Breast Health Sensor v kostce:

  • Zkoumání deseti genů relevantních pro riziko rakoviny prsu
  • Vyhodnocení individuálního rizika
  • Analýza účinnosti 66 relevantních léků
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Písemné shrnutí výsledků
  • Konkrétní doporučení pro účinnou prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice