You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ A LÉČBA OSTEOPORÓZY

Bone Health Sensor

Bone Health Sensor stanoví, jak vysoké je riziko osteoporózy, a umožní účinnou prevenci.

Osteoporóza je široce rozšířená

Osteoporóza je běžné onemocnění kostí, které primárně postihuje starší osoby. Vzhledem k tomu, že se osteoporóza vyznačuje úbytkem kostní hmoty, označuje se často jako atrofie kostí.

Čím více se hustota kostí v důsledku onemocnění snižuje, tím více porézní se kosti stávají, a proto snáze hrozí jejich zlomení. V průběhu času může resorpce kostí dospět tak daleko, že dokonce i zvednutí těžší nákupní tašky může způsobit zlomeninu.

Příčiny osteoporózy

Riziko rozvoje osteoporózy je výrazně vyšší u žen než u mužů. Přibližně 80 procent všech případů postihuje ženy po menopauze. Riziko rozvoje osteoporózy rovněž zvyšuje kouření.

Vedle toho také víme, že na hustotu kostí má vliv řada genů, které jsou tak přímo spojeny s rozvojem osteoporózy- Vzhledem k tomu, že onemocnění je často zaznamenáno poměrně pozdě, je genetická analýza dobrým způsobem, jak ztrátu kostní hmoty rozpoznat a léčit včas.

Jak náš Bone Health Sensor funguje

V rámci našeho Bone Health Sensor analyzujeme čtyři geny relevantní pro osteoporózu a rovněž zkoumáme vliv genetického profilu na užívání 26 různých léků.

Díky tomu získáme cenné informace umožňující stanovení individuálního rizika osteoporózy a, pokud je to nezbytné, formulujeme preventivní opatření.

Jakmile je studie dokončena, sepíšeme precizní vyhodnocení, v němž podrobně prezentujeme výsledky našich testů a vyhodnotíme pravděpodobnost ztráty kostní hmoty.

Bone Health Sensor tak může významně přispět ke včasnému rozpoznání nemoci a pomoci pacientům včas podniknout příslušné kroky.

Bone Health Sensor v kostce:

  • Zkoumání 4 genů relevantních pro zdraví kostí
  • Hodnocení rizika rozvoje osteoporózy
  • Posouzení účinnosti 26 léků na základě genetického profilu
  • Spolehlivá analytická metoda v naší laboratoři
  • Písemná zpráva obsahující všechny výsledky testu
  • Individuální doporučení pro nezbytná preventivní opatření

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice