You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZPOMALTE PROCES STÁRNUTÍ

Biological Age Sensor

Biological Age Sensor přináší informace o tom, do jaké míry geny ovlivňují biologický věk a jaká individuální opatření je možné podniknout pro zpomalení procesu stárnutí.

Pravidelná obnova prostřednictvím buněčného dělení

Většina buněk v lidském těle má omezenou životnost, a proto musí být pravidelně nahrazována. Mimořádně často se to například děje u buněk tenkého střeva. Jejich životnost nepřekračuje dva dny. Buňky kůže naproti tomu žijí téměř 20 dnů.

Bez ohledu na to k obnově buněk dochází dělením. Chromozomy, kde je uložen náš genetický kód, se vždy musí v plném rozsahu překopírovat.

Proč lidé stárnou různě rychle

Pod mikroskopem mají chromozomy tvar X, jehož ramena se také označují jako telomery. Telomery se z každým buněčným dělením o něco zkrátí a jakmile jsou příliš krátké, ztratí příslušná buňka svoji normální funkci.

Tento proces představuje to, co označujeme jako stárnutí. Postupující degenerace telomer a s ní spojený proces stárnutí však probíhá různou rychlostí v závislosti na genetických predispozicích.

Jak náš Biological Age Sensor funguje

Testo pro Biological Age Sensor provede naše laboratoř. Analyzujeme ty geny ve vzorku, které mají vliv na délku telomer.

Díky tomu můžeme stanovit, které genetické schopnosti jsou k dispozici, pokud jde o prodloužení telomer, a jaká opatření je v individuálním případě možné podniknout pro zpomalení jejich degenerace.

Po úspěšném provedení analýzy připravíme komplexní písemnou zprávu. V této zprávě podrobně prezentujeme výsledky našeho výzkumu a přinášíme individuální doporučení pro konkrétní kroky ke snížení biologického věku.

Díky tomu může náš Biological Age Sensor významně přispět ke zpomalení procesu stárnutí a podpoře optimální buněčné obnovy.

Biological Age Sensor v kostce:

  • Analýza genů relevantních pro proces stárnutí
  • Ověření genetických schopností zpomalit stárnutí
  • Spolehlivá genetická analýza v naší laboratoři
  • Podrobná písemná zpráva obsahující všechny výsledky testu
  • Individuální doporučení

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice