You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
JAK ČELIT STÁRNUTÍ POKOŽKY

Beauty Sensor

Beauty Sensor přináší informace o tom, jaká individuálně upravená opatření je možné použít v boji proti stárnutí pokožky.

Obecné příčiny stárnutí pokožky

Stárnutí pokožky ovlivňuje řada faktorů. Patří mezi ně nezdravý životní styl. Například pokožka kuřáků obvykle stárne mnohem rychleji než pokožka nekuřáků.

Nezdravé stravování, nesprávná péče o pokožku a nadměrné vystavování UV záření podle všeho rovněž poškozuje pokožku a zrychluje stárnutí. Ale to není vše. Je dost dobře možné, že dva lidé s téměř identickým životním stylem stárnou různou rychlostí.

Jak geny ovlivňují stárnutí pokožky

Nyní víme, že stárnutí pokožky ovlivňuje nejen obecný životní styl, ale také geny. Tyto individuální rozdíly jsou často značné a mají významný dopad na proces stárnutí.

V tuto chvíli je známo více než 20 různých genetických variací, které ovlivňují více než osm různých faktorů stárnutí pokožky.

Genetická analýza může pomoci identifikovat individuální silné a slabé stránky a pomoci se stárnutí pokožky postavit.

Jak náš Beauty Sensor funguje

V rámci Beauty Sensor analyzujeme geny relevantní pro stárnutí pokožky v zaslaném vzorku. Díky tomu stanovíme individuální genetický status a jeho dopady na nejzásadnější faktory stárnutí pokožky.

Mimo jiné zkoumáme rozkládání kolagenu, tvorbu kolagenu, ochranu před UV zářením, hydrataci pleti a vliv oxidačního stresu. Vedle toho zkoumáme účinky Q10, individuální požadavky na přísun selenu a možné poškození způsobené geneticky podmíněnými zánětlivými reakcemi a biologickým věkem.

Po úspěšně provedené analýze shrneme všechny výsledky testu do komplexního písemného hodnocení. Zpráva obsahuje přesné informace o faktorech způsobujících problémy se stárnutím pokožky a o tom, jak je možné tyto problémy kompenzovat individuálně upraveným příjmem některých živin.

Díky tomu náš Beauty Sensor pomáhá zlepšit vzhled pokožky a zpomalit geneticky podmíněný proces jejího stárnutí.

Beauty Sensor v kostce:

  • Analýza genů odpovědných za stárnutí pokožky
  • Posouzení individuálních silných a slabých stránek
  • Spolehlivý testovací postup v naší laboratoři
  • Podrobné shrnutí výsledků
  • Individuální doporučení, jak čelit stárnutí pokožky

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice