You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ ONEMOCNĚNÍ U NOVOROZENCŮ

Baby Sensor

Baby Sensor přináší informace o tom, zda novorozené dítě trpí genetickými poruchami metabolismu.

Vrozená onemocnění jsou často diagnostikována příliš pozdě

Mnoho zdánlivě zdravých lidí trpí genetickými vadami, které mohou vyvolat dědičná onemocnění u jejich dětí. Tato onemocnění nejsou vždy rozpoznána hned u novorozených dětí.

To může vést k tomu, že nejsou podniknuta zásadní léčebná opatření a genetické onemocnění se může bez zábran šířit v těle batolete. Tato skutečnost s sebou často přináší celoživotní narušení zdraví dítěte, kterému bylo možné zabránit, pokud by byla podniknuta správná opatření.

Včasné rozpoznání pomáhá při prevenci

V mnoha případech je vrozená onemocnění možné dobře zvládat pomocí včasných preventivních opatření, díky nimž je možné vyhnout se případnému postižení nebo poruchám vývoje u dětí.

Proto je užitečné děti v rané fázi vyšetřit na přítomnost běžných genetických onemocnění, a pokud je to nutné, na základě výsledků podniknout potřebné kroky.

Jak Baby Sensor funguje

V rámci Baby Sensor naše laboratoř komplexně vyhodnotí zaslaný vzorek moči. Analyzujeme přitom sto padesát různých metabolitů.

Díky tomu můžeme v rané fázi diagnostikovat více než 100 různých vrozených onemocnění. Baby Sensor je tak aktuálně jednou z nejkomplexnějších analýz, které jsou na světě v této souvislosti dostupné.

Po úspěšném provedení analýzy výsledky testu shrneme v podrobném písemném vyhodnocení. Zpráva obsahuje komplexní informace ohledně zkoumaných nemocí a přináší srozumitelné informace ohledně případných komplikací.

Díky tomu může Baby Sensor významně přispět k preventivní zdravotní péči o malé děti a pomoci včas rozpoznat vrozené nemoci tak, že je možné včas přijmout preventivní a léčebná opatření.

Baby Sensor v kostce:

  • Analýza 250 metabolitů v moči
  • Diagnóza více než 110 vrozených metabolických onemocnění
  • Moderní testovací postupy v naší laboratoři
  • Podrobné písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Vědecká doporučení od pediatra, jsou-li třeba

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice