You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Účinné a včasné rozpoznání AMD

AMD Sensor

AMD Sensor přináší informace o tom, zda existuje genetické riziko věkem podmíněné makulární degenerace.

Věkem podmíněná makulární degenerace je často odhalena pozdě

Je normální, že se zrak s věkem zhoršuje. U mnoha lidí však pomalé postupné ztrácení zraku není omezeno na snižování typické pro daný věk. Další oční choroby často způsobují zhoršení zraku dalece přesahující normální úroveň.

Jednou z těchto chorob je věkem podmíněná makulární degenerace (AMD). Tato oční choroba se může objevovat v různých formách a vede k postupné ztrátě vidění v oblasti, kde je zrak nejostřejší.

Možné příčiny AMD

Přesné příčiny věkem podmíněné makulární degenerace stále nejsou jasné. Víme však, že na pravděpodobnost rozvoje AMD mají výrazný vliv alespoň tři různé geny.

Proto může genetická analýza pomoci stanovit individuální riziko věkem podmíněné makulární degenerace a v rané fázi rozpoznat její příznaky.

Jak náš AMD Sensor funguje

V rámci AMD Sensor provádíme genetickou analýzu v naší laboratoři. V zaslaném vzorku analyzujeme tři geny, které mohou zvýšit riziko rozvoje věkem podmíněné makulární degenerace.

Díky tomu můžeme stanovit individuální pravděpodobnost AMD a na základě výsledků doporučit vhodná preventivní opatření.

Po úspěšném provedení analýzy připravíme písemnou zprávu. Tato zpráva obsahuje precizní vyhodnocení výsledků testu a konkrétní doporučení pro pacienta.

Díky tomu může AMD Sensor významně přispět k včasnému rozpoznání věkem podmíněné makulární degenerace a pomoci osobám trpícím AMD podpořit zrak správnými preventivními opatřeními.

AMD Sensor v kostce:

  • Analýza tří relevantních genů
  • Vyhodnocení rizika rozvoje věkem podmíněné makulární degenerace
  • Spolehlivé prozkoumání v naší laboratoři
  • Písemná zpráva obsahující všechny důležité výsledky
  • Individuální doporučení pro účinnou prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice