You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
STANOVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO RIZIKA ALZHEIMEROVY CHOROBY

Alzheimer Sensor

Alzheimer Sensor přináší informace o individuálním riziku Alzheimerovy choroby a pomáhá v její prevenci.

Když paměť postupně uvadá

Alzheimerova choroba se obvykle objevuje u osob starších 65 let. Onemocnění způsobuje intenzivnější odumírání některých oblastí mozku a vede k postupné ztrátě kognitivních schopností.

První příznaky, jako jsou občasné problémy s krátkodobou pamětí nebo porozuměním řeči, se mohou objevit přibližně osm let předtím, než je možná spolehlivá diagnóza. Z 24 milionů pacientů trpících demencí na celém světě přibližně 60 procent trpí Alzheimerovou chorobou.

Genetická predispozice pro Alzheimerovu chorobu

Dosud není zcela jasné, co Alzheimerovu chorobu způsobuje. Víme však, že některé genetické vady mohou riziko Alzheimerovy choroby výrazně zvýšit.

Proto může analýza relevantních genů pomoci stanovit pravděpodobnost rozvoje Alzheimerovy choroby. Získané informace pak mimo jiné mohou být využity pro včasné přijetí vhodných preventivních opatření.

Jak náš Alzheimer Sensor funguje

V rámci Alzheimer Sensor naše laboratoř analyzuje zaslaný vzorek. V tomto kontextu zkoumáme dvě genetické variace, u nichž je známo, že hrají klíčovou roli v rámci individuálního rizika Alzheimerovy choroby.

Výsledky mohou být použity pro stanovení pravděpodobnosti, že se u pacienta rozvine Alzheimerova choroba, a opatření, která je třeba podniknout, pokud jde o příjem antioxidantů a stravování všeobecně.

Jakmile je analýza úspěšně provedena, shrneme výsledky testu ve stručné písemné zprávě, do níž zahrneme konkrétní doporučení pro účinnou prevenci.

Díky tomu může náš Alzheimer Sensor pomoci včas rozpoznat stávající rizika a na jejich základě upravit životní styl.

Alzheimer Sensor v kostce:

  • Analýza dvou genetických variací relevantních pro riziko Alzheimerovy choroby
  • Ověření snášenlivosti 75 významných léků
  • Spolehlivé provedení testu v naší laboratoři
  • Písemné vyhodnocení výsledků testu
  • Individuální doporučení pro účinnou prevenci

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice