You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ROZPOZNÁNÍ PŘÍČIN ALERGIÍ

Allergy Sensor

Allergy Sensor přináší informace o tom, které látky vedou k nadměrným imunitním reakcím a vyvolávají alergie.

Alergie jsou stále častější

Alergie se v posledních desetiletích stávají významným problémem. Alergiemi trpí stále více lidí. Tato nadměrná reakce imunitního systému, která je odpovědná za alergie na v zásadě neškodné látky v prostředí, postižené osoby často velmi trápí.

Alergii může vyvolat kontakt s kovem, vdechnutí pylu, léky, potraviny, jed hmyzu a mnohé další spouštěče. Vedle obtíží, jako jsou zarudlé oči, dušnost a kožní vyrážka, mohou v nejhorším případě vyvolat dokonce i životu nebezpečný anafylaktický šok.

Test IgE protilátek pomáhá v diagnostice i léčbě

Pro úspěšnou léčbu alergie je nejprve nezbytné určit alergeny, které ji vyvolávají. V závislosti na typu alergie je následně možné se těmto alergenům vyhýbat, nebo je možné podstoupit jiná léčebná opatření, jako je například hyposenzibilizace.

Komplexní analýza IgE, kterou nabízí náš Allergy Sensor, pomáhá stanovit senzibilizační profil a zároveň rozpoznat možné křížové reakce.

Jak Allergy Sensor funguje

V rámci Allergy Sensor provádíme komplexní analýzu zaslaného vzorku. Při této analýze provedeme test IgE protilátek pro více než 100 různých alergenů. Patří mezi ně pyly trav, psi, kočky, ale také potraviny, jako je mléko nebo pšenice.

Vzhledem k tomu, že v rámci Allergy Sensor testujeme pouze jeden vzorek krve a testovaná osoba není v přímém kontaktu s potenciálními alergeny, je test zcela bezrizikový.

Po úspěšně provedené analýze výsledky shrneme v podrobné písemné zprávě. V této zprávě podrobně objasníme, které látky mohou vyvolávat alergické reakce.

Díky tomu může náš Allergy Sensor významně přispět k léčbě alergií a spolehlivě pomoci postiženým osobám, aby se v budoucnu kontaktu s alergeny vyvarovaly.

Allergy Sensor v kostce:

  • Rozpoznání IgE protilátek jakožto spouštěčů alergií
  • Komplexní analýza více než 100 známých alergenů
  • Bezrizikové rozpoznání stávajících alergií
  • Spolehlivé prozkoumání v naší laboratoři
  • Podrobné písemné shrnutí výsledků
  • Individuální doporučení pro další kroky na základě výsledků testu

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice