You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
PODPORA DIAGNOSTIKY ADHD

ADHD Sensor

ADHD Sensor ukáže, zda některé genetické variace mohou přispívat k rozvoji ADHD, a může tak podpořit diagnostiku v konkrétních případech, kdy na ADHD existuje podezření.

ADHD má řadu různých podob

ADHD je široce rozšířená a předpokládá se, že postihuje přibližně každé desáté dítě školního věku. Chlapci trpí ADHD přibližně dvakrát častěji než dívky. Porucha pozornosti se může projevovat různě.

Pacienti mohou být buď primárně nesoustředění, nebo převážně hyperaktivní, nebo jak nesoustředění, tak hyperaktivní. V závislosti na závažnosti poruchu může mít ADHD více či méně silný dopad na každodenní život těch, kdo poruchou trpí, a lidí v jejich okolí.

Vliv genů na rozvoj ADHD

K rozvoji ADHD přispívá řada faktorů. Mezi ně patří řada faktorů prostředí, jako je užívání drog v průběhu těhotenství nebo narušený vztah mezi rodičem a dítětem.

V rozvoji ADHD však zásadní roli hrají také geny. Přibližně v 75 procentech případů je u osob trpících ADHD možné rozpoznat určité genetické variace. V případě stávající poruchy chování je proto genetický test pro stanovení diagnózy často užitečný.

Jak ADHD Sensor funguje

ADHD Sensor provádíme na základě genetické analýzy v naší laboratoři. Zkoumáme přitom pět genů spojených s rozvojem ADHD. Vedle toho hodnotíme, jak genetický profil vzorku ovlivňuje účinek 16 relevantních léků.

Díky tomu můžeme stanovit genetické riziko ADHD a určit, které léky jsou vhodné pro léčbu.

Jakmile je analýza hotová, připravíme podrobné vyhodnocení, kde všechny výsledky našeho testu srozumitelně shrneme.

ADHD Sensor tak může významně přispět k diagnostice stávajících poruch chování a pomoci stanovit správná opatření pro léčbu.

ADHD Sensor v kostce:

  • Vyšetření pěti relevantních genů
  • Vyhodnocení genetického rizika ADHD
  • Posouzení účinnosti 16 léků na základě genetického profilu
  • Spolehlivá analýza v naší laboratoři
  • Podrobná zpráva obsahující všechny výsledky

Chcete se dozvědět více informací o genetice?

Tento moderní vědní obor využívá nejnovější znalosti k lepšímu pochopení našeho vlastního těla. Přečtěte si zajímavosti a články, které jsme pro vás připravili.

O genetice