Proces

Postup genetické analýzy:

 Krok 1) 

Váš lékař Vám objasní rozsah a přínosy genetického testování a všechny relevantní aspekty genetické analýzy.Krok 2) 

Dále je třeba, abyste podepsali informovaný souhlas; žádné genetické testování v naší laboratoři neproběhne bez Vašeho souhlasu.Krok 3) 

Následně je odebrán vzorek slin. Tento vzorek je možné snadno odebrat pomocí vatové tyčinky. Pro každou analýzu jsou třeba 3 vzorky, abychom analýzu mohli zopakovat v případě, že kvalita vzorku není optimální. Naši partnerští lékaři mají k dispozici příslušné sady pro odběr vzorků.
Krok 4) 

Vzorek je následně zaslán pro vyhodnocení do naší certifikované laboratoře humánní genetiky Novogenia. Zde je z Vašich slin extrahována DNA pomocí automatizovaného procesu a jsou zkoumány požadované genové segmenty. Pro zajištění maximální přesnosti jsou různé geny analyzovány v různých odděleních laboratoře s využitím nejvhodnějších technologií.Krok 5) 

Naši vědci vyhodnotí výsledky a vytvoří vhodné preventivní programy, které jsou následně zaslány Vašemu lékaři v tištěné verzi nebo zpřístupněny na našem bezpečném serveru jako soubor PDF.Krok 6) 

Nakonec Vám lékař výsledky objasní. Pomůže Vám také pochopit, co musíte dělat, abyste se programem správně řídili.