Legislativa o genetické diagnostice


Německo, Rakousko a Švýcarsko mají velmi přísné zákony, které řídí proces genetického testování.

Před zahájením testování je nezbytné podrobně objasnit podstatu, rozsah a význam analýzy (DE-GenDG § 9). Poté co pacient podepíše dokument, kde uvádí, že testu rozumí a souhlasí s ním, je odebrán vzorek a následně lékař s příslušnou odborností provede genetickou analýzu (GenDG § 10 odst. 2). Po provedení analýzy následuje opět podrobná konzultace s pacientem, kdy je informován o zjištěních a jsou mu vysvětlena.

Genosense se všemi těmito ustanoveními samozřejmě řídí. I když jsou analýzy prováděny lékařem, který je pouze partnerem GenoSense, dbáme na to, aby všechny potřebné kroky byly provedeny v souladu s příslušnými zákony.

Pokud si tuto analýzu objednáte sami, dostanete od nás spolu se sadou pro odběr vzorku lékařský formulář. Váš lékař musí tento formulář podepsat a zaslat jej zpět do naší laboratoře. Váš lékař provede genetické poradenství s pomocí rozsáhlých informačních materiálů jak před analýzou, tak po ní.