Genetické testování pro děti


Každý člověk se již narodí s genetickým rizikem onemocnění, které ho ovlivňuje po celý život. Je proto v zásadě možné stanovit riziko onemocnění, které bude relevantní až ve vysokém věku (jako například Alzheimerova choroba) již u novorozenců. Přestože je zákonem dovoleno, aby si rodiče takovou analýzu pro své děti vyžádali, nedoporučujeme testování na rizika onemocnění, která si dítě má možnost nechat otestovat, až mu bude 18 let.


Testování pro řízení hmotnosti u dětí - co NEMŮŽEME dělat

Obezita je rostoucím zdravotním problémem, který se týká rovněž mnoha dětí. Proto schvalujeme testování pro řízení hmotnosti u dětí, ale v dětských zprávách jsou některé aspekty aplikace genetického programu výrazně odlišné. Protože se metabolický výdej a výživové potřeby dětí v průběhu let výrazně mění, nenabízíme konkrétní informace o kaloriích nebo jídelníčky založené na množství. Čísla v takovýchto jídelníčcích by již po 6 měsících nebyla aktuální a riziko podvýživy by v tomto případě bylo výrazné. Proto naše zprávy pro děti mladší 11 let neobsahují podrobnosti, jako je: výpočet kcal (například denní potřeba kalorií, počet kcal spálených každodenním cvičením), vypočítaná ideální hmotnost, doporučené jídelníčky, přihlašovací údaje na portál pro sestavení jídelníčku, tabulky cvičení a systém výrobků. Tyto výpočty nemají u dětí tohoto věku smysl, ani nejsou možné.


Testování pro řízení hmotnosti u dětí - co MŮŽEME dělat

Je zde však velký potenciál, pokud jde o výchovu dítěte k tomu, aby preferovalo typy potravin, které nepředstavují problém pro obezitu a jsou zdravé pro prevenci pozdějších onemocnění. Proto naše programy řízení hmotnosti nabízejí kompletní vhled do genetického naprogramování dítěte, nejlepší strategii pro hubnutí a obecná doporučení pro zdravý životní styl. Zpráva také obsahuje kompletní seznam potravin, kde každý typ potraviny je posouzen na základě svého (genetického) potenciálu pro přibírání na váze, což rodičům umožní zvolit pro své děti správné typy potravin. Tento přístup „červených a zelených sloupců“ pro hodnocení typů potravin je rovněž nejpopulárnějším způsobem, jak změnit stravování za účelem hubnutí u dospělých.


Nutrigenetické testování pro děti

Nutrigenetické hodnocení typů potravin pro děti má také velký potenciál, pokud jde o budoucí život dítěte. Proto také nabízíme nutrigenetické posouzení kompletního seznamu potravin pro dítě v jakémkoliv věku. V dětských zprávách jsou rovněž zahrnuta doporučení ohledně vitamínů, ale množství jsou pro různé věky zastřešena tak, aby přijaté množství odpovídalo zdravým limitům. Upozorňujeme zde, že každá dětská zpráva bude obsahovat doporučení ohledně vitamínů, která budou platná pouze v okamžiku vytištění zprávy a po dobu 1 roku poté. Další rok se již potřeba vitamínů u dítěte výrazně změní, což je třeba zohlednit v jeho výživě. Naše potravinové doplňky NutriMe Complete toto zohledňují v okamžiku objednávky, ale zpráva bude rychle zastarávat.


Volitelné opětovné vytištění při dosažení věku 18 let

Aby děti nepřišly o možnost receptů, nabízíme jim možnost opětovného vytištění v jakémkoliv věku. Pro informace o nákladech na opětovné vytištění se zohledněním nových proměnných nás prosím kontaktuje.