Co způsobuje genetické vady?


Odborníci odhadují, že každý člověk má v sobě přibližně 2000 genetických vad, které mohou mít vliv na jeho zdraví a v některých případech způsobovat onemocnění. Řada faktorů může způsobovat změny v našich genech (tedy mutace). Ve vzácných případech mohou mít pozitivní dopady, ale většinou nežádoucím způsobem ovlivňují fungování našich genů a mají negativní dopady na naše zdraví.

Nejznámější příčinou prezentovanou médii a Hollywoodem je radioaktivita. Radioaktivní paprsky pronikají do buněk a našeho genetického kódu, a náhodně tak poškozují naše geny. Ve filmech tyto změny neboli mutace často vedou ke stvoření monster, jako je Godzilla, nebo postav s nadpřirozenými schopnostmi, jako ve filmu X-Men. Ve skutečnosti však způsobují smrtelná onemocnění, jako je rakovina, nebo vrozené abnormality u novorozenců.

Další příčinou mutací a genetických vad jsou některé látky, jako je uhlík, který přijímáme ve spáleném jídle. Proniká do buněk a poškozuje naše geny, což může vést k rakovině tlustého střeva a dalším formám rakoviny. Naše geny může poškozovat také sluneční UV záření, které vede k onemocněním, jako je rakovina kůže.

Jak získáváme genetické vady?

Jednotlivé geny mohou ovlivnit externí vlivy, které narušují jejich fungování, ale většina našich defektních genů je zděděná po našich rodičích. Každé embryo získá polovinu genů od otce a polovinu genů od matky a výsledkem je lidská bytost, která má vlastnosti každého z rodičů. Genetické vady jsou bohužel předávány společně s těmito geny. Například genetická vada, která způsobuje srdeční infarkt, může přejít z otce na dítě a dále na vnuka, takže se stejná nemoc předává po generace. Předání genetické vady však závisí na náhodě a může se stát, že některá vnoučata jsou nositeli defektního genu, zatímco jiná ne.

Díky tomu je každý člověk jedinečný a v důsledku nahromadění a kombinace různých genetických vad si v sobě každý člověk nese jiné zděděné slabiny. Díky nejnovějším technologiím je konečně možné prozkoumat geny člověka a stanovit jeho osobní riziko onemocnění. V mnoha případech je díky těmto poznatkům a některým preventivním opatřením dokonce možné onemocnění zabránit. Jedná se o další krok v preventivní medicíně a novou generaci zdravotní péče.