Nejčastější otázky


Na co bych se měl zaměřit, když uvažuji nad nabídkami genetických testů?

Ať už si necháváte testovat geny od nás, nebo od jiného poskytovatele, jsou zde některé otázky, které byste si měli objasnit ještě před testováním, abyste se mohli bránit zbytečným nebo nesmyslným nabídkám genetických testů. Pro více informací si přečtěte níže uvedené otázky.


Jsou testovány všechny relevantní geny?

To je jeden z nejdůležitějších aspektů. V klinické praxi je poměrně běžné začít malou genetickou analýzou a na počátku otestovat, zda nemá vady jeden gen. Případně je testován jeden gen, přestože je více rizikových genů, které můžou být defektní. V těchto případech je platnost genetických testů omezená, protože skutečnost, že konkrétní gen nenese vady, neznamená, že nejsou vady v jiném genu spojeném s touto nemocí.

Je genetická vada natolik častá, aby se vyplatilo provádět na ni genetický test?

To je důležitá otázka, která často není brána v úvahu. Některé genetické vady jsou tak vzácné, že provedení genetického testu jednoduše nelze zdůvodnit. Příkladem může být dědičná nesnášenlivost fruktózy. Přibližně jeden z 20 000 lidí má v příslušném genu vadu, což znamená, že pouze jeden z dvaceti tisíc testů je smysluplný. Tyto testy přináší zisky svým prodejcům, přestože nemají praktické využití. Naše genetické testy byly sestaveny tak, že tuto skutečnost zohledňují. Frekvenci výskytu každé genetické vady, pro niž laboratoř Novogenia nabízí analýzu, je možné nalézt na stránkách produktu.

Máte dostatek informací??

Genetické testy jsou komplexní problematikou, a proto byste se měli ujistit, že máte k dispozici odpovídající poradenství a o genetickém testu najdete všechny důležité informace. Interpretace výsledků může být v některých případech komplikovaná, a měli byste proto mít příležitost poradit se s odborníkem. Proto mohou být naše genetické testy prováděny pouze pod odborným dohledem našich partnerů nebo pod dohledem Vašeho praktického lékaře. Kromě toho máte k dispozici snadno srozumitelné zprávy a podrobná videa s poradenstvím.

Jsou výsledky snadno srozumitelné?

Jen málo lidí rozumí například větě „Jste homozygotní nosič rizikové alely Leidenské mutace faktoru V“. Abyste si proto ušetřili frustraci, ujistěte se, že výsledky jsou napsány srozumitelným jazykem. V sekci „Demo“ můžete nahlédnout, jak vypadají naše závěrečné zprávy.


Máte zvýšené riziko onemocnění... - a co teď? 

Mnoho poskytovatelů genetických testů se zaměřuje na detekci genetických vad způsobujících nemoci a rozsah poskytovaných služeb tím většinou končí. Ujistěte se, že budete mít k dispozici preventivní program v případě zvýšeného rizika nemoci, který pomůže nemoci předejít. Tento aspekt je silně zdůrazňován v našich dokončených analytických zprávách.


Existují účinná preventivní opatření proti dané nemoci?

Dávejte si pozor na genetické testy na onemocnění, proti nimž neexistují účinná preventivní nebo léčebná opatření. V tomto případě je vědomí genetického rizika duševní zátěží, které nelze preventivními opatřeními zabránit. Přestože by toto vědomí mohlo být pro některé lidi zajímavé, jsou jeho přínosy velmi omezené. Takové genetické testy nemáme v programu a nabízíme výhradně genetické testování, které také může přinést preventivní opatření.


Jedná se o zdravotnickou službu, nebo test „jen pro zábavu“?

Mnoho genetických testů je prezentováno jako „novinka“ nebo jako „testy pro zábavu“, a nemusí proto podléhat přísným pravidlům zdravotnického genetického testování (zajišťování kvality apod.). Tyto genetické testy obvykle nejsou lékařsky sledovány a v žádném případě by neměly představovat základ pro zdravotní opatření. Naše genetické testy jsou zdravotnické služby odpovídající nejpřísnějším standardům kvality a jsou mimo jiné schváleny certifikačními úřady sledovanými rakouským ministerstvem zdravotnictví.


Jsou genetické testy vědecky prověřené?

Některé geny ještě nebyly dostatečně vědecky prověřené na to, aby bylo možné potvrdit vztah mezi genem a onemocněním. Proto do našeho programu zahrnujeme pouze ty geny, které byly často identifikovány jako rizikové ve velkých vědeckých studiích.


Jsou preventivní programy pod lékařským dohledem?

Dbejte na to, aby Vaše preventivní opatření byla sestavována a monitorována lékaři. Jen tak můžete zajistit, že získáte lékařsky přesné informace pro prevenci. Genosense spolupracuje s předními lékaři a vědci, aby zajistila vytváření preventivních opatření podle nejpřísnějších zdravotních standardů.


Jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Bezpečnost osobních údajů je v této oblasti důležitým aspektem. Ujistěte se, že jsou dodržována bezpečnostní opatření a nikdo jiný nemá k výsledkům Vaší analýzy přístup. V Genosense dodržujeme přísná bezpečnostní opatření v oblasti ochrany osobních údajů, abychom Vašim údajům zajistili maximální bezpečí. Přesvědčte se sami - více informací naleznete ve složce „Bezpečnost“.


Kde je možné provést analýzu?

Naše testy obecně není možné objednat přes internet, protože plnou a kompetentní podporu považujeme pro genetickou analýzu za nezbytnou. Proto spolupracujeme s partnery, kteří nám při provádění analýzy poskytují odbornou podporu.


Co je oxidační stres?

Existuje řada mechanismů, které odzbrojují volné radikály a jsou řízeny geny. Gen SOD2 neutralizuje volný radikál superoxid v mitochondrii. Gen GPX1 neutralizuje volné radikály v jiné tkáni. Enzym GST* v játrech neutralizuje další volné radikály.
 
Jsou zde rovněž různé možnosti, jak oxidační stres měřit. Každá z nich má výhody a nevýhody.


1. Podle jedné metody je možné měřit volné radikály přímo v krvi nebo moči.
- Nevýhodou zde je, že problémy způsobené oxidačním stresem v buňkách zde nejsou zohledněny a změřeny.

2. Na základě jiné metody je možné změřit poškození, které volné radikály způsobují.
- Zde je celkový obrázek opět neúplný vzhledem k tomu, že záleží na místě měření.

3. Podle jiné metody je možné měřit antioxidační enzymy (vytvářené geny).
- Jedná se o velmi nepřímou možnost.

V závislosti na tom, jaký test byl proveden, se výsledek bude lišit, protože oxidačního stresu existuje spousta různých druhů.

Oxidační stres může být vyvolán různými faktory:


1.    Kouření
2.    Soutěžní sporty
3.    Alkoholismus
4.    Špatná strava
5. Genetická variace

Analyzujeme genetické variace, a proto víme, zda má tělo základní ochranu proti oxidačnímu stresu, nebo ne. Pokud ne, je možné změnit prostředí a stravu, aby byla chybějící ochrana vynahrazena. Pokud jsou geny v pořádku, a přesto je zde zvýšený stres, pravděpodobně to znamená, že oxidační stres je prohlouben dalším rizikovým faktorem, takže proti němu geny nemohou bojovat.Jaký lidský vzorek je pro genetickou analýzu třeba?

Genetické analýzy Genosense jsou prováděny výhradně na vzorku slin. Příslušné vatové tyčinky jsou k dispozici v našich testovacích sadách. Bohužel nejsme schopni analyzovat jiné lidské vzorky.


Jak jsou předávány genetické výsledky?

Genetické výsledky jsou předávány ve formě knihy. Tato kniha má až 200 stran a obsahuje všechna důležitá zjištění genetické analýzy popsaná srozumitelným jazykem. Pokud si to klient žádá, je rovněž možné si osobní genetickou zprávu stáhnout přes bezpečnostní server jako dokument PDF nebo ji klientovi za nízký poplatek doručit ve formě tištěné knihy.


Budu genetickým výsledkům rozumět?

  Unikátní konkurenční výhodou Genosense je jasné a srozumitelné zpracování genetických výsledků. Všechny zprávy jsou psány srozumitelným jazykem, a proto jim rozumí každý. Kromě výsledků jsou v knize uvedeny praktické tipy pro konkrétní opatření. 


Tipy a triky pro odběr slin

Protože kvalita DNA má zásadní vliv na trvání analýzy, měl by být odběr proveden pečlivě. Doporučujeme odebrat sliny hned ráno po probuzení před čištěním zubů a příjmem jakýchkoliv tekutin.


Kolik analýza stojí a co je zahrnuto v ceně?

V ceně je zahrnuto dodání individuální závěrečné zprávy. Koncovým produktem je rozsáhlá zpráva s výsledky analýzy a příslušnými doporučeními pro další postup a/nebo programem opatření laboratoře. Zpráva má celoživotní platnost. Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu.


Jak přesně genetická analýza funguje?

Vzorek pro analýzu je odebrán ze slin. Odběr z ústní sliznice je proveden stěrem vnitřku tváře vatovou tyčinkou. Sliny obsahují všechny lidské geny. Vzorek je doručen do laboratoře v Salzburgu. Tady provedeme odběr DNA ze slin, které smícháme s příslušnými činidly, a potřebné genetické variace budou analyzovány automatizovaným laboratorním procesem. V analytické technologii jsou využívány mikrofluidní a fluidigmatické procesy. Vědecká interpretace dat bude provedena DNA Plus (samotným generálním ředitelem a majitelem) v německém Freilassingu. Výsledek bude následně potvrzen dvěma různými vědci a předán pro tisk knihy. Analytická zpráva je zaslána lékaři, odbornému poradci nebo klientovi v závislosti na formě analýzy.


Jaké jsou kvalifikace personálu?

Generální ředitel je doktor v oboru biotechnologie a bakalář v oboru mikrobiologie. Manažer laboratoře je magistr v oboru genetika a veškerý personál laboratoře včetně jejího manažera má dlouholeté zkušenosti v oblasti lidské genetiky. Laboratoř pracuje v souladu s požadavky rakouské komise pro genetické technologie, je držitelem rakouské licence a probíhají v ní rakouské audity. Kromě toho se dobrovolně řídíme systémem řízení kvality ISO 15189 a jsme držiteli příslušných certifikací. Novogenia je v této oblasti špičkou na evropském trhu.


Co přesně bude v analýze zkoumáno?

To záleží na analýze. Na přání je možné analyzovat od jedné do 200 různých genetických variací. Tyto genetické variace byly vědecky asociovány s rozvojem určitých onemocnění nebo reakcí na určitou stravu. Příslušné genetické variace budou analyzovány a z genetického profilu budou vyvozena individuální doporučení.


Kolik genů bude analyzováno?

Od jednoho do 200, v závislosti na programu. Pro snížení hmotnosti je analyzováno osm genů a pro nutrigenetiku, tedy stravování podle genů, je to 52 genů.


Jak vznikla společnost nebo myšlenka genetické analýzy?

Společnost byla založena v roce 2009 a vyplnila tak mezeru na trhu - díky ní je možné včas diagnostikovat onemocnění způsobená genetickými vadami a zabránit jim. Téměř každá široce rozšířená běžná choroba je silně založena na genech, a přestože si této skutečnosti vědci byli vědomi již dlouho, chyběla zde praktická aplikace tohoto poznatku. Vedle preventivní genetické analýzy byly vyvinuty nové programy, například pro hubnutí a nutrigenetiku, tedy stravování podle genů. Každý rok vychází jeden milion nových vědeckých publikací a každý rok se počet publikací o genetice oproti předchozímu roku zdvojnásobí. Proto jsou neustále k dispozici nové, přesnější možnosti interpretace informací obsažených v genech a jejich použití.

Kolik klientů má Genosense? Je Genosense zaměřena na konkrétní cílovou skupinu? Je v této oblasti silná konkurence?

V oblasti preventivní diagnostiky a diagnostiky pro životní styl je Genosense jedničkou na evropském trhu. Genosense Diagnostics rovněž patří k průkopníkům v preventivní genetické diagnostice. Panel zaměřený na preventivní diagnostiku a diagnostiku pro životní styl testuje nejvíce genetických variací relevantních pro zdraví a životní styl na celém světě. Počet vzorků silně závisí na sezóně a pohybuje se mezi 5000 a 8000 vzorků měsíčně, přičemž jejich nárůst byl v posledních letech dvouciferný.

           

Smysluplnost

Měl bych si geny nechat testovat pravidelně?

Ne. Vaše geny zůstávají neměnné od narození do konce života, a proto nedává smysl nechat si stejný gen testovat několikrát, protože výsledek by byl vždy stejný. To také znamená, že Vaše vrozené riziko nemoci zůstává po celý život stejné. Geny však mají vliv na Vaše zdraví a Vy můžete výrazně snížit své individuální riziko onemocnění pomocí preventivních opatření.


Chci vůbec vědět, jestli u mě existuje vrozené riziko nemoci?

To je oprávněná otázka a v některých genetických testech se domníváme, že nemá smysl dozvědět se o riziku, pokud nemůžete nástup onemocnění ovlivnit preventivními opatřeními. Zjištění, že jste nositelem takovéto genetické vady, není žádným přínosem pro zdraví a jedná se pouze o psychickou zátěž. Proto náš program zahrnuje pouze ty geny, které zatímco významně zvyšují potenciální riziko nemoci, zároveň umožňují preventivní opatření, která mohou zabránit propuknutí nebo zhoršení nemoci. V testu jsou proto obsaženy ty geny, které mají smysl z hlediska prevence a mohou být opravdovým přínosem pro Vaše zdraví.

Jsou preventivní opatření něčím víc než jen obecnými zdravotními doporučeními?

Nemá smysl testovat genetické vady, u nichž se preventivní opatření omezují na „Přestaňte kouřit a začněte zdravě jíst!“, protože tato rada se týká každého jedince. Naše genetické testy jsou proto zaměřeny na onemocnění, kde jsou preventivní opatření rozsáhlejší než obecná zdravotní doporučení a zahrnují opatření, která jsou konkrétně zaměřena na prevenci daných nemocí. Dobrým příkladem je hemochromatóza, tedy nadměrné střádání železa, kdy mimo jiné pravidelné darování krve může zabránit nárůstu koncentrace železa v krvi, a tedy i této často smrtelné chorobě. Jedná se o jednoduché a účinné preventivní opatření - stačí pouze vědět o tomto individuálním riziku a preventivních opatřeních, která je třeba přijmout.

Vyskytují se genetické vady dostatečně často na to, aby se je vyplatilo testovat?

Některé geny jsou defektní jen zřídka, a proto jsou příčinou zvýšeného rizika onemocnění pouze v několika málo případech. Dobrým příkladem je gen fruktózy, v němž je vada pouze u jednoho z 20000 lidí, kteří pak trpí nesnášenlivostí fruktózy. Nabízení tohoto genetického testu všeobecné populaci by nemělo smysl, protože by bylo možné pomoci pouze velmi malému množství lidí. Naše genetické testy se proto zaměřují výlučně na geny, které jsou defektní často, aby bylo možné pomoci co největšímu množství lidí. Příkladem je testování na nesnášenlivost laktózy, kterou trpí každý 4. až 6. Evropan.


Můžu napravit své genetické vady?

V souladu se současným stavem vědeckého poznání stále není možné nebo dovolené zasahovat do lidských genů a napravovat vady. V současné době bohužel jediné, co můžeme udělat, je genetické vady identifikovat a vymezit preventivní opatření, která mohou zmírnit nebo neutralizovat účinky vady.


Měl bych se bát výsledku?

Ne. Každý člověk je nositelem přibližně 2000 genetických vad, které mají nežádoucí účinek na jejich zdraví. Genetické vady jsou proto poměrně běžné a téměř každý člověk má genetické dispozice k některým onemocněním. Po genetickém testování rovněž obdržíte účinný preventivní program, který pomáhá onemocnění zabránit. Povědomí o genetickém riziku Vám pomůže se před nemocí ochránit a zabránit jejímu nástupu v důsledku nevědomosti a špatného životního stylu. Váš doktor nebo partner, ve spolupráci s nímž provádíte genetické testy, Vás bude prostřednictvím poradenství provázet celým procesem.


Jaké výsledky / zpětnou vazbu klienti získají (indikace nesnášenlivostí a rizika alergií, pokyny pro stravování, výživový plán, doporučení pro sport)?

Naše laboratoř provádí více než 3000 různých genetických analýz, takže odpověď může být značně různá. Nejpopulárnější programy, tedy hubnutí a zdravé stravování z hlediska genů, obsahují například následující informace:

•    Přibíráte na váze, protože tuky představují příliš vysoké procento Vaší stravy, nebo jste vůči nim odolní?
•    Přibíráte na váze, protože sacharidy představují příliš vysoké procento Vaší stravy, nebo jste vůči nim odolní?
•    Jak účinný je sport nebo omezení příjmu kalorií pro hubnutí?
•    Jak hodně byste měli sportovat a jakému druhu sportu se věnovat, abyste nejúčinněji zhubli?
•    Které z více než 900 druhů potravin nepředstavují problém pro Vaši hmotnost, a kterým byste se měli vyhýbat?
•    Kterých živin Vaše tělo potřebuje více a které jsou pro Vás obzvláště nezdravé?
•    V analýze bude zohledněno více než 40 složek potravin, na základě čehož bude více než 900 druhů potravin posouzeno, pokud jde o jejich potenciál pro Vaše zdraví.
•    Které složky potravin, které mají normálně pozitivní účinky (například omega-3 mastné kyseliny), jsou pro Vás špatné?
•    Jaké mikroživiny byste měli přijímat a v jakém množství, abyste kompenzovali zdravotní rizika a podpořili vlastní genetické silné stránky?
•    Kromě toho je zde 40 hlavních jídel na míru Vašim genům a až 100 receptů uzpůsobených genům, které snižují hmotnost nebo ji udržují na stejné úrovni.
 

Proč je dieta, která je uzpůsobena na míru určitému metabolickému profilu, účinnější než běžná dieta? Jsou pro to nějaké vědecké důkazy?

Opět krátká odpověď na velmi obsáhlé téma: v rámci studie (Robertaille 2003) byl proveden zajímavý experiment: více než 700 osob po dlouhou dobu jedlo více tuku a kalorií. Nebylo žádným překvapením, že někteří z nich přibrali na váze. Zajímavé však bylo, že někteří z nich byli odolní (na váze nepřibrali). Dnes díky replikačním studiím víme proč. Geny řídí, kolik tuku si z potravin vezmeme. Pokud má tělo dost tuku, zbytek zůstává ve střevě a nevstřebá se. Lidé, kteří nepřibírají na váze díky této genetické ochraně, mají tuto genetickou ochranu. Lidé, kteří v souvislosti s tím přibírají na váze mají v genech variace, které tuto funkci narušují. Podobné je to se sacharidy. Můžeme najít odpověď na otázku: je tuk ve stravě příčinou nadváhy? Pokud odpověď zní ne, můžete jíst více tuku, ale měli byste snížit příjem sacharidů. Proto jíte to, co NEZPŮSOBUJE nadváhu a méně potravin, které jsou problematické. Díky genetické analýze zjistíme, co je účinnější: sport, nebo méně jídla? A můžeme dělat více toho, co funguje lépe. A proto vzhledem k tomu, že člověk dělá, co je pro něj účinnější, je dieta také více účinná. V naší vlastní studii jsme porovnali účinnost obecného výživového poradenství a našeho programu. Výsledkem byla 2,4krát vyšší míra zhubnutí.


Bezpečnost

Jsou genetické testy seriózní?

Většina zemí nemá zákony regulující genetické testování a v těchto zemích neexistují téměř žádná pravidla, pokud jde o normy kvality, úplnost a obsah genetického poradenství a bezpečnosti osobních údajů. Tento nedostatek kontroly se samozřejmě projevuje na kvalitě genetického testování a následného poradenství nabízeného různými poskytovateli, které je velmi úzce spojeno s jejich seriózností a zdravým úsudkem. Zatímco mnoho zahraničních společností testujících geny bere zajišťování kvality do vlastních rukou, jsou všechny analýzy Genosense prováděny výhradně v našich laboratořích Novogenia schválených rakouským federálním ministerstvem zdravotnictví a certifikovaných mnoha dalšími institucemi. Tato zásada se samozřejmě odráží na kvalitě, spolehlivosti a užitečnosti našeho genetického testování.


Jsou moje osobní údaje v bezpečí?

Bezpečnost osobních údajů je v oblasti genetických analýz obzvláště důležitá a jedná se o naši nejvyšší prioritu. Proto naše procesy zahrnují řadu bezpečnostních opatření, která bezpečnost Vašich údajů zaručí. Vaše identita a výsledky Vaší analýzy jsou například uloženy odděleně a jsou propojeny těsně před tiskem zprávy pod příslušným dohledem.


Jak jsou chráněny osobní údaje klientů?

Zaprvé jsme certifikovaná laboratoř humánní genetiky. Rovněž jsou u nás prováděny rakouské státní audity a také kontroly auditory ISO 15189. Údaje jsou při přijetí rozděleny. Osobní údaje jsou ukládány na jednom serveru a genetické údaje na jiném. Pokud by hacker ukradl data na jednom serveru, získal by telefonní seznam nebo směs genetických písmen, která jsou bez propojení s danou osobou nepoužitelná. Všechny počítače mají chráněný přístup, všechny aktivity jsou zaznamenávány a všichni zaměstnanci složili lékařskou přísahu o neprozrazování informací. Klienti, kteří s touto úrovní ochrany nejsou spokojeni, si mohou specificky zvolit, aby jejich údaje byly po analýze zničeny.


Seznam potravin

Proč má produkt x v seznamu potravin dva zelené obličeje, přestože mám na produkt x nesnášenlivost/alergii?

Ilustrace je správná, protože v tomto příkladu je pro Vás mléko v zásadě dobré, protože můžete potřebovat více vápníku než jiní lidé. Zároveň však varovný symbol naznačuje, že byste měli být opatrní s konzumací mléčných výrobků, protože je špatně snášíte. Pokud nemůžete konzumovat mléčné výrobky, měli byste si v seznamu vyhledat alternativní produkt s vysokou koncentrací vápníku a vyhýbat se mléčným výrobkům neobsahujícím laktózu.


Proč se někdy ve výsledcích zobrazí, že někdo nemůže jíst čokoládu, ale může jíst čokoládový toping?

  Důvodem je obvykle konzumované množství. Vezměme si například žvýkačku a 1 velkou sklenici Coca-Coly. Obě mají stejný obsah cukru (přibližně 10 %), ale absolutní množství zkonzumovaného cukru je odlišné:  

1 žvýkačka: Hmotnost 3 g, z čehož 0,3 g je cukr.    >> celkový příjem: 0,3 g cukru;
1 velká sklenice Coca Coly: 500 ml, z čehož 50 g je cukr.    >> celkový příjem: 50 g cukru.

Měli bychom samozřejmě vzít v potaz množství špatných látek, nikoliv jejich relativní obsah. Několik kapek čokoládového topingu na zmrzlině má jednoduše jiné účinky na tělo než polovina tabulky čokolády, přestože obsah látky je identický.


V seznamu potravin jsou někdy v tabulce uvedeny potraviny, které nemám jíst, jako například brambory nebo olej, a pak je v oddílu s jídelníčky uvedeno, že si můžu dát hranolky. Proč je tady protichůdný výsledek - má to co dělat s poměry v rámci jídla? Proto ho můžu jíst?

Určitě. V případě rizika nadváhy je rozhodující poměr tuku, sacharidů a bílkovin a obvyklá porce. V případě barevných obličejů (zdravý/nezdravý) musí být zvážena řada dalších faktorů. Náš systém zohledňuje více než 40 různých živin každé jednotlivé potraviny a vypočítává barevné obličeje na základě přibližně 20 rizikových faktorů pro metabolismus (vypočítaných podle genů). Proto je důležité nejen jaké živiny potravina obsahuje, ale také množství každé jednotlivé živiny. Rovněž je třeba si uvědomit, že vaření může zničit vitamíny atd. Proto nemůžete srovnávat například vařené brambory se smaženými.


Proč tam není libanonské jídlo?

  Libanonské jídlo jsme nikdy do analýzy nezahrnovali. Pokud budeme mít k dispozici všechny informace, můžeme ho do analýzy zapracovat. Je však třeba říci, že nepotřebujeme znát pouze jídla, ale také všechny přísady a množství živin. Pokud nám můžete pomoci tyto informace získat, můžeme se pokusit seznam potravin upravit. 


Proč tu není uvedeno vařené vejce nebo smažené vejce a je tu jenom slepičí vejce, těstoviny s vejcem?

Můžete zkusit využít portál DNAnutriControl. Tady je uvedeno mnohem více položek.


Klientka má ve své potenciální svačině uvedeno „fazolový salát v jakémkoliv množství“, ale ve svém seznamu NEDOVOLENÝCH jídel má uvedeno: měsíční fazole, bílé fazole, cizrna, červené fazole. Co má dělat?

Nejsem si jist, co myslíte seznamem nedovolených jídel. Žádný takový seznam v naší analýze nemáme.


Říkala také, že v oddíle tuky není řepkový olej, mandle, nízkotučná majonéza. Znamená to, že je může jíst?

Ne. Znamená to pouze to, že tyto potraviny nejsou součástí zprávy. Můžete se pokusit je vyhledat na portálu DNAnutriControl.


Proč jsou ryby v seznamu potravin vždycky označeny jako potraviny s největším vlivem na hmotnost, když je někdo citlivý na tuk? Někteří lidé můžou jíst maso, ale ne ryby, i když ryba obecně obsahuje nižší koncentraci tuků.

Opět je třeba zvážit poměr tuku, sacharidů a bílkovin. Systém je komplikovanější než jednoduše „jste citliví na tuk“ či „vyhněte se všem potravinám obsahujícím tuk“. Vypočítáváme ideální poměr mezi tuky, sacharidy a bílkovinami a každá potravina je analyzována na základě ideálního poměru a obvyklé porce.NutriMe Weight Management


Jak se NutriMe Weight Management připravuje?

NutriMe Weight Management se vyrábí z biologických materiálů a rostlinné vlákniny.


K jakému účelu je NutriMe Weight Management užitečný?

Tento přípravek prokazatelně podpoří Vaše snahy o zhubnutí, když snížíte množství kalorií nebo příjem tuků, a také Vám pomáhá udržet hmotnost, když dodržujete zásady vyvážené stravy a zdravého životního stylu. NutriMe Weight Management proto není volnou vstupenkou pro přejídání, ale zvyšuje Váš úspěch při změnách životního stylu při vynaložení stejného úsilí.NutriMe Complete


Mám problémy s polykáním potravinového doplňku NutriMe Complete.

Obecně doporučujeme zapíjet NutriMe Complete vodou.


S NutriMe Complete Genosense také dodává potravinové doplňky. Co přesně mi NutriMe Complete přináší?

Genetický program pro stravování by se měl v každém případě nejprve snažit uspokojit všechny potřeby jídla stravou. Proto se na toto zaměřuje jako první. Získáte dlouhé seznamy potravin založené na genech, kde je ukázáno, že potraviny obsahují hlavně zdravé nebo nezdravé složky. Pokud se budete seznamem řídit na 100%, budou Vaše požadavky na stravování uspokojeny. V některých situacích není vždy možné se řídit seznamy, případně se někdy pro špatnou potravinu rozhodnete cíleně. Obsah živin v jídle také někdy není tak vysoký, jak byste chtěli, v důsledku úspory času a nákladově optimalizovaného pěstování plodin. Proto vyrábíme potravinové doplňky na míru, abyste své potřeby uspokojili v každém případě, přičemž tento doplněk také obsahuje živiny, které tělo může využít.


Doplňky stravy od NutriMe obsahují vitamíny rozpustné ve vodě. Pokud si jich vezmu příliš velkou dávkou, projdou tělem nedotčené? Pokud ano, nikdy by nedocházelo k jejich hromadění.

Doslova pro kterýkoliv běžně užívaný vitamín a minerál existuje takzvaná „maximální přípustná dávka“. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikuje vědecké analýzy maximální přípustné dávky, při níž nedochází k výskytu nežádoucích reakcí (i v případě, že je přijímána po dlouhou dobu). Proto jsou zde maximální přípustné dávky (MPD) pro vitamíny rozpustné ve vodě, které je třeba vzít v úvahu. Maximální přípustné dávky známe a v našem dávkování se pohybujeme pod (často výrazně pod) těmito limity.

Některé MPD jsou ve skutečnosti mnohem nižší, jako například v případě hořčíku. Zde je MPD 350 mg, a produkt/doplněk by proto tuto dávku nikdy neměl překročit. Na trhu jsou přitom doplňky stravy, které obsahují až 720 mg! Maximální přípustnou dávku je proto třeba vzít v potaz i u složek rozpustných ve vodě.


Doplňky také obsahují vitamíny A, D3 a E, které jsou všechny rozpustné v tucích. Vitamíny rozpustné v tucích by běžně neměly být užívány denně, protože neprocházejí tělem, ale tělo si ukládá jakékoliv nadbytky v játrech a tukové tkáni, pokud nejsou využity. Je to pravda?

Ano máte pravdu, je důležité si této skutečnosti být vědom. Proto díky tomu, že se pohybujeme dostatečně pod limitem, kdy se látka stává pro jedince při každodenní konzumaci po celý život nezdravá, zajišťujeme adekvátní příjem (zejména pokud je potřeba vyšší) a zabraňujeme předávkování látkou. V případě, že se chcete otázkou maximálních přípustných dávek zabývat hlouběji, zde je analýza týkající se vitamínu E vydaná úřadem EFSA:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4149/epdf


Obávám se, že pokud tyto doplňky budou užívány denně, bude docházet k postupnému hromadění těchto vitamínů rozpustných v tucích v těle. To může být toxické a vést ke zdravotním problémům. Neobávají se výzkumníci hromadění těchto vitamínů v těle, a pokud ne, proč?

Protože se pohybujeme dostatečně pod limity maximálních přípustných dávek, k nezdravému hromadění nedochází.


Horní hranice DDD vitamínu D je velmi nízká. Je prokázáno, že nadměrné množství je pro tělo toxické. Je možné ho podávat dětem, nebo je pro jejich tělo toxický?

Správně. Horní hranice denního příjmu je 50 µg. Obvyklý doporučený příjem je (v závislosti na tom, na koho se ptáte) mezi 5 a 20 µg. Zdravotní služba NHS ve Velké Británii ve skutečnosti doporučuje 10 µg. Problémem je, že se ukázalo, že vitamín D3 v některých situacích působí preventivně při 25 µg, což je 2,5krát větší množství než množství doporučené NHS. Zároveň se jedná o pouhou polovinu toho, co je považováno za horní hranici denního příjmu. V důsledku toho dávkujeme vitamín D3 od obvyklých množství (5-10 µg pro normální genetické profily) až po množství, která byla vědeckými studiemi prokázána jako účinná (25 µg pro genetické profily, které potřebují vyšší množství). Pohybujeme se proto v účinném rozpětí, aniž bychom se přiblížili úrovni příjmu, která může být při dlouhodobém užívání považována za zdravotní riziko.


Může mít nadměrné hromadění vitamínu A negativní dopad na zrak?

Dlouhodobý příjem vyšší než 6000 µg představuje zdravotní riziko. Naše maximální dávka dosahuje 2500 µg, což je méně než polovina toho, co by bylo považováno za zdravotní riziko. Vitamín A: MPD = 6000 µg –––– maximální dávka = 2500 µg.


Představuje užívání vitamínu E nějakou výhodu? Tento vitamín se vyskytuje dostatečně téměř v každé stravě (rostlinný olej) a není to vitamín, který by lidem běžně scházel?

Chybným předpokladem je, že pokud každý člověk přijímá obvyklé doporučené množství vitamínů, jsou tímto vitamínem dokonale zásobeni. Z genetiky se dozvídáme, že potřeby jednotlivých lidí jsou velmi různé. Vitamín E je silný antioxidant, který chrání před volnými radikály zejména buněčné stěny. Ty se skládají z tukových vrstev, a proto je vitamín rozpustný v tucích dobrým ochranným činidlem.
Mnoho lidí má dobrou ochranu proti volným radikálům, protože jejich geny je rozpoznají a neutralizují je. Důležitými geny jsou v tomto případě SOD2, GPX1, GSTT1, GSTP1, GSTM1 a NQO1. Pokud tyto geny fungují správně, je tělo chráněné a postačí obvyklé množství antioxidantů. Toto množství je v medicíně a v oblasti výživy nyní považováno za průměrný a normální stav, takže všechna doporučení jsou vydávána s předpokladem, že tyto geny u každého fungují správně. Ve skutečnosti však mnoho lidí má v těchto genech chyby, což snižuje jejich ochranu. Jejich geny a obvyklé množství vitamínů není dostatečné pro potřebnou ochranu. V těchto případech proto zvyšujeme denní množství, abychom kompenzovali chybějící genetickou ochranu.


Příklady:

1) 20 % populace má genetickou variaci v genu LCT asociovaném s nesnášenlivostí laktózy. To vede k tomu, že denně přijmou o 280 mg vápníku méně. Tuto skutečnost kompenzujeme tím, že přidáme o 280 mg denně více, takže jejich příjem je stejný jako příjem osob bez této genetické variace.

2) Lidé s obvyklým množstvím selenu a funkčními geny GPX1 jsou chráněni před některými volnými radikály. GPX1 je takzvaný „selenoprotein“ a pro svoji tvorbu potřebuje selen. Pokud má někdo určitou genetickou variaci/chybu v genu GPX1, je jeho funkce snížena. Obvyklé množství selenu by vedlo k nižší aktivitě GPX1 a ochraně před volnými radikály. Ztráty selenu z těla jsou u těchto jedinců rovněž vyšší. Bylo vědecky prokázáno, že navýšení množství selenu u nositelů jedné genetické variace genu GPX1 může obnovit fungování GPX1 a kompenzovat zvýšenou ztrátu selenu. Takto tedy postupujeme. Nakonec praxe vypadá tak, že dva různí lidé s dvěma různými genetickými profily dostanou dvě různá množství selenu, aby jejich aktivita GPX1 a ochrana před volnými radikály byla stejná.

Předtím, než nám genetika přinesla tyto poznatky, panovalo přesvědčení, že pokud každý přijme DDD každého vitamínu a minerálu, budeme mít dostatek živin. Ve skutečnosti toto však pro některé osoby nestačí a u některých osob se jedná o metabolický deficit.


Měli by si lidé nejprve nechat udělat krevní testy, aby zjistili jakýkoliv nedostatek vitamínů rozpustných v tucích, než začnou užívat potravinové doplňky?

Doplněk stravy doplňujeme jako přídavek ke změně stravy, nikoliv jako její náhradu. Program uvádí seznam typů potravin, jejichž množství by mělo být navýšeno (spousta přínosných vitamínů a minerálů), nebo by bylo dobré se jim vyhýbat (méně živin a více nežádoucích látek). Doplňky jsou přídavkem, který zajistí, že určitě přijmete požadované množství, i když se plánem nebudete řídit správně nebo když je obsah živin v potravinách příliš nízký.
Takto se snažíme změnit vše, co se týká výživy. Krevní test Vám poskytne dobrý přehled o Vašem současném stavu. Jsou zde však nějaké deficity, které je třeba řešit? „Problém“ je, že znalost současného stavu by neměla mít vliv na doporučení, protože tyto deficity by byly řešeny novou výživou, a pokud ne, pak doplňky. Proto provedení testu předtím může být zajímavé, ale z lékařského pohledu nepříliš relevantní. Možné je provést krevní test o 1-2 měsíce později. Díky tomu jsme pak schopni změnit recepturu na základě výsledků, abychom lépe vyladili, co se skutečně dostává do krevního řečiště. Problémem je, že měření vitamínů v krvi je dost nákladné. Cena za provedení celého panelu testů se pohybuje kolem 320 €. Spoustu těchto experimentů (krevní testy propojené s potravinovými doplňky) provádíme v naší laboratoři, ale faktem je, že většina, ne-li všichni lidé, reagují na doplňky zamýšleným způsobem.


Allergy Sensor

Je možné výsledky analýzy Allergy Sensor zahrnout do balíčku DNC?

Můžeme Vám nabídnout, že si Allergy Sensor a analýzu DNC objednáte společně. V tomto případě počkáme na výsledky analýzy Allergy Sensor a zahrneme je do Vaší genetické analýzy. Dokončení zprávy může být v tomto případě o něco opožděné. Pokud si to však takto přejete, je třeba tuto skutečnost výslovně zdůraznit při podávání objednávky.


Foodprint

Je možné výsledky analýzy Food Print zahrnout do balíčku DNC?

Výsledky analýzy Food Print není možné zahrnout do balíčku DNC, protože se týkají potravin, na které může člověk krátkodobě špatně reagovat. Tyto reakce je možné neutralizovat krátkodobou přísnou dietou. Zahrnutí do balíčku by zde proto nedávalo smysl.


Dítě

Na kolik onemocnění je možné nechat otestovat dítě?

V mnoha zemích je zaměňován metabolický screening, kde je možné odhalit přibližně 5 až 22 onemocnění, s testem DNA. V testu DNA jsou odhalována onemocnění, která se týkají malých dětí: například fenylketonurie, kterou onemocní 1 dítě z 5000 a kterou je možno léčit pouze upraveným STRAVOVÁNÍM!!, aby bylo možné zabránit postižení. Spojené státy, kde se odhaluje přítomnost 45 onemocnění, jsou v tomto aspektu více rozvinuty. Existuje tedy více onemocnění, na něž by měly být provedeny testy. Díky tomu, že náš screening odhaluje 111 onemocnění novorozenců, je nejpodrobnějším screeningem tohoto druhu na světě.


Nutrition Sensor

Co se stane, když jíte více bílkovin než sacharidů nebo tuků? Proteiny přece nejsou přímým zdrojem energie, ale stavebním materiálem pro buňky.

Také příliš mnoho bílkovin může vést k obezitě, a jejich množství by proto mělo být regulováno. Ve spoustě případů rádoby kulturisté pijí proteinový shake šestkrát denně, ale netrénují, a proto přibývají na váze. Úspěšné hubnutí je možné pouze v případě, když je množství makroživin vyvážené. Pokud dojde k odchýlení, nemůžeme říci, jaké účinky se dostaví, protože nebyly testovány.


Na co musím dbát a/nebo na co si musím dát pozor, když ze stravy odstraním jednu skupinu potravin?

 

Jakoukoliv změnu ve stravě a odstranění některých skupin potravin je třeba provádět obezřetně, aby byl zajištěn správný přísun živin pro dobrý zdravotní stav. Obvykle klientům doporučujeme, aby se poradili s kvalifikovaným výživovým poradcem, který je může podpořit dalšími radami v oblasti stravování a doplňků. Rovněž se doporučuje obměňovat potraviny ve stravě, co nejvíce je to možné. Konzumace rozmanitých potravin zvyšuje rozpětí důležitých vitamínů a minerálů ve stravě a snižuje riziko nesnášenlivosti jedné konkrétní potraviny.


Odkud pochází informace o živinách obsažených v různých potravinách?

Naše data pochází z německé databáze živin obsažených v potravinách Bundeslebensmittelschlüssel, která je uznávanou tabulkou výživových hodnot po celém Německu.


Odkud pochází informace o jednotlivých živinách pro složky jídelníčku? Jaké složení jídelníčku je pro ně podkladem?

Tyto informace rovněž pochází z německé databáze Bundeslebensmittelschlüssel. Měřena jsou vždy průměrná jídla.DNAnutricontrol balíček

Co je možné zjistit pomocí DNA testu v DNAnutricontrol balíčku?

Individuální silné a slabé stránky. Přináší následující zjištění:


1) Vede v mém případě k obezitě jídlo obsahující hodně tuku?
2) Nebo k obezitě vedou spíše sacharidy?
3) Jaký poměr tuků, sacharidů a bílkovin je pro mě nejlepší, abych zhubl?
4) Je omezení příjmu kalorií (méně jídla) účinné pro hubnutí?
5) Jak účinný je pro hubnutí sport?
6) Na co bych měl zaměřit svůj program, aby byl účinný: méně jídla, nebo více sportu?
7) Jaký druh sportu se doporučuje, abych si uchoval svalovou hmotu?
8) Jak můžu snadno upravit své stravování tak, abych nejlépe využil svůj genetický potenciál?
9) Které potraviny (z více než 1100) mohu jíst bez problémů a které bych měl omezit, abych zhubl nebo si udržel hmotnost?
10) Jak můžu díky svému programu zhubnout 2,2krát více ve srovnání s běžnou výživovou konzultací?
 

Weight Sensor

Obezita je způsobena mnoha geny. Stačí testovat pouze 8 genů?

V současnosti víme o více než 100 genech, které jsou podle všeho spojeny s obezitou. Tyto geny se podílejí na regulaci krevního cukru, ukládání tuku apod. Kritici, kteří jsou profesionály v oblasti genetiky obezity, mluví o více než 100 genech. Většina z těchto genů může vyvolat silnou/patologickou dispozici k obezitě. Kdyby bylo testováno pouze těchto 100 genů (přičemž jsou zde pravděpodobně ještě další geny, které dosud nebyly objeveny a které také hrají roli), bylo by možné učinit relativně přesné tvrzení o genetických dispozicích k obezitě. Ale to je všechno. Bylo by možné říci: Máte silné genetické dispozice k obezitě. Více informací nebo další využití této analýzy není možné. Většina kritiků bohužel nechápe, že nás nezajímají dispozice k obezitě (o nich nám často dost prozradí zrcadlo), ale jak naše tělo reaguje na vlivy prostředí. V současné době je zde osm genetických variací, které hrají roli.


Na základě jakých kritérií je doporučováno množství a přidělování „výrobků“?

V závislosti na genech je redukce kalorií vyšší (pak je zde méně fyzické aktivity), nebo nižší (pak je fyzické aktivity více). Pokud je příjem kalorií například zredukován o 400 kcal a bazální metabolický výdej bez fyzické aktivity je 1500, vypadá výpočet takto:


1) Vezmete bazální metabolický výdej při cílové hmotnosti, který je často nižší než současný bazální metabolický výdej. Příklad: 1300 kcal, a následně připočtete fyzickou aktivitu pro udržení hmotnosti, například 100 kcal = 1400 kcal.
2) Toto číslo pak rozdělíte na 20 výrobků, a stanovíte tak množství kalorií na výrobek. V tomto případě by to bylo: 1400 kcal/20 = 70 kcal.
3) Pak vezmete současný bazální metabolický výdej a odečtete redukované kalorie: 1500-400 = 1100 kcal.
4) Pak vypočítáte, kolika výrobkům by to odpovídalo: 1100/70 = 15,7 výrobků = 16 výrobků pro hubnutí.
5) To znamená: 16 výrobků pro hubnutí, 20 pro udržení hmotnosti, a ve dvou adaptačních týdnech budou hodnoty mezi 16 a 20.


Mají geny větší vliv na tělesnou hmotnost než vlivy prostředí, stravovací návyky nebo střevní bakterie?

Ani větší, ani menší. Vliv je dán kombinací genů a prostředí. Snadný příklad: nesnášenlivost laktózy, genetické onemocnění. V důsledku genetické vady tělo není schopno zpracovat laktózu/mléko. Genetická vada samotná nezpůsobuje žádné příznaky, pokud se v prostředí neobjevuje mléko. A naopak, mléko samo o sobě nezpůsobuje žádné problémy, pokud zde není žádná genetická vada. Není možné říci, co je důležitější: zda genetická vada, nebo prostředí. Jedná se o (špatnou) kombinaci obojího. A právě to pro nás představuje příležitost. Víme, jak geny vypadají, a můžeme v souladu s nimi formovat prostředí tak, aby byl problém genů neutralizován (nepijeme laktózu).


Ve studii provedené DNAnutriControl na naší domovské stránce nejsou uvedené zdroje. Kdo studii provedl a kde? Kdo se jí účastnil?

Přestože program je založen na více než 200 nezávislých studiích z různých univerzit, provedli jsme vlastní studii o jeho účinnosti. Studie ještě není publikovaná. Proto nemůžeme uvádět zdroje. Již jsme zmínili, že výsledkem byl 2,4krát větší úbytek hmotnosti než v případě standardního výživového poradenství provedeného německou výživovou agenturou.


Není to nakonec jenom deficit kalorií, který je rozhodující pro úbytek hmotnosti?

Na tom je založená takzvaná kalorická rovnováha. Koncept byl vždycky následující: pokud 2000 kcal projde ústy a pouze 1500 je spáleno, získáte 500 kcal. Z genetiky nyní víme, že situace je komplikovanější. Možná že těchto 500 kalorií navíc je tuk a tělo ho nevstřebá v důsledku genetické regulace. To jsme jasně viděli ve studii o citlivosti vůči tukům. Také deficit kalorií v důsledku sportu není u všech lidí stejný. Z genetiky víme (a majitelé fitness center to pravidelně potvrzují), že když dva přátelé chodí do fitness centra, aby zhubli, a věnují se stejným sportovním aktivitám, může se jejich úspěch lišit až trojnásobně. Za každý kilogram, který ztratí jeden z nich, ztratí druhý až 3 kg. Kdybychom to propočítali na papíře, mohli bychom se domnívat, že oba vytvořili stejný deficit kalorií, protože spálili stejný počet kalorií na strojích. Totéž platí pro menší množství jídla. Někteří lidé zůstanou plní energie a využívají energii efektivně ze záložního zdroje. Jiní se přepnou z režimu zpracování jídla do úsporného režimu a sníží bazální výdej, a tedy i počet kalorií, které během dne využijí. Z důvodu tohoto úsporného režimu je účinnost hubnutí omezená.


Jakou zpětnou vazbu dostáváte od klientů, kteří se řídili Vaší dietou?

Většinou pozitivní s několika málo negativními informacemi. Tady bychom Vám doporučili podívat se na příslušné recenze.


Kolik výživových typů definujete a jak jsou procentuálně rozšířené?

V zásadě analyzujeme osm genů, což vede k 6561 různým genetickým profilům. U každého člověka je zde individuální odchylka v těchto oblastech:

•    Citlivost na tuk
•    Citlivost na sacharidy
•    Intenzita pocitu hladu
•    Intenzita pocitu sytosti
•    Tendence jíst jídla bohatá na kalorie
•    Tendence jíst svačiny
•    Intenzita jojo efektu
•    Tendence ukládat tuk v okolí orgánů
•    Účinnost sportu pro hubnutí
•    Účinnost omezení příjmu kalorií pro hubnutí
•    Tendence ztrácet svalovou hmotu

Ze sloupců je patrné, že je zde 6561 různých možných výsledků, a proto prakticky každý člověk má svůj unikátní výsledek. Kromě toho jsou čísla v brožuře nastavena podle tělesné váhy a metabolického výdeje, takže je zde samozřejmě mnohem více různých variant brožury.

Pokud se zaměříme jen na rozložení živin, dojdeme k osmi různým typům:

Dieta je však také silně ovlivněna metabolickým výdejem a poměrem úbytku hmotnosti z důvodu omezení počtu kalorií a úbytku hmotnosti v souvislosti se sportem. Proto prakticky každý se stravuje jinak, i když mnozí lidé mají například rozložení makroživin 49 %/31 %/ 20 %.

Sport Sensor

Jakou výhodu přináší analýza DNA, pokud jde o sporty?

Ti, kteří trénují více než ostatní, dosáhnou lepšího sportovního výkonu. Pouze tehdy, když také trénují efektivně, projeví se jejich genetické silné a slabé stránky. Například je pětkrát pravděpodobnější, že sprinter vyhraje mistrovství světa, pokud má v sobě „gen sprintu“, než jiný sportovec, který správné geny nemá. Podobně existují genetické rozdíly, pokud jde o riziko zranění, oxidační stres, optimální rozložení kalorií, potřebu mikroživin a tělesnou hmotnost, což může vést k výrazným rozdílům ve sportovních výkonech. Povědomí o silných a slabých stránkách těla lze využít k dosažení lepšího výkonu.


Jak může klient ušetřit?

Jedná se o jednorázovou analýzu, kterou není třeba opakovat. Na rozdíl od krevních testů, které podávají informace o momentálním stavu, přináší genetická analýza výsledky, které jsou platné po celý život. Pokud tedy sportovec předpokládá, že má před sebou dalších 15 let kariéry, pro něž analýza přináší přidanou hodnotu, stojí analýza pouhá 3 € měsíčně po zbytek jeho kariéry.


Co je největší výhoda?

Lepší výkonnost v soutěžních sportech.


Mám hodně fyzické aktivity - 4krát až 6krát týdně. Většinou se dvakrát týdně věnuji crossfitu, dvakrát týdně mám vysoce intenzivní intervalový trénink (HIIT) a dvě hodiny týdně dělám silová a vytrvalostní cvičení. Je doporučený počet kcal dostatečný také pro dny, kdy dělám HIIT nebo dvě hodiny tréninku (většinou nejprve silový a pak vytrvalostní)? Kromě toho mi byl doporučen průměrný denní příjem kalorií. Pokud tomu rozumím správně, je hodnota zprůměrována v rámci jednoho týdne. Co když fyzickou aktivitou spálím více kcal, než je uvedeno? Pokud tomu dobře rozumím, je kontraproduktivní trénovat, když jsem v kalorickém deficitu - mám tedy přijímat více kalorií, abych ho vykompenzoval?

Vaše další fyzická aktivita zrychlí Váš úspěch při hubnutí, pokud se budete stravovat podle programu. Tréninku s kalorickým deficitem se bohužel nelze vyhnout, protože se jedná o jediný způsob, jak dosáhnout zhubnutí. Pokud chcete program trochu upravit v souvislosti s aktivitou navíc, můžete. Odhadněte další spotřebu energie NAVÍC k týdennímu množství kalorií, které chcete spálit sportem. Můžete použít seznam fyzických aktivit.

 

Příklad:
Podle genetického testování byste měli spálit 200 kcal denně. To je 7 x 200 = 1400 kcal týdně.

V týdnu běháte celkem 9 hodin při spotřebě 488 kcal za hodinu. Týdně tedy vychází následující spotřeba energie: 488 x 9 = 4392 týdně. Na základě toho odvoďte, kolik energie spotřebujete navíc: 4392 - 1400 = 2992 kcal spálených týdně navíc. Kolik kcal je to denně? 2992 / 7 = 427 kcal spálených denně navíc.

Systém výrobků:

  Ověřte si, kolik pro Vás jeden výrobek představuje kalorií. Předpokládejme, že jeden výrobek představuje 100 kalorií. Pokud zaokrouhlíte množství 4,27, můžete sníst o 4 výrobky více.

  Portál pro sestavení jídelníčku:

  Zvyšte svůj metabolický výdej o 427 kcal a naplánujte si program cvičení na portálu. Čísla se upraví.

         


Kniha receptů

V knize receptů jsou uvedeny informace pouze v gramech, a ne ve výrobcích. Jak si to mám vysvětlit?

Kniha receptů může být také použita jako alternativní plán stravování a není možné ji kombinovat s výrobky. Používejte buď knihu receptů, NEBO portál, NEBO systém výrobků. Jejich kombinování není možné, protože se jedná o jiné systémy výpočtu.

DNAnutriPlus portal

Proč jsou na portálu uvedeny porce a hmotnost, a ne výrobky jako v brožuře? Přijde mi to matoucí.

Portál má tu výhodu, že je variabilní. Pokud sníte více jednoho výrobku a méně jiného konkrétního výrobku, je to také v pořádku. Na portálu je to možné, v brožuře bohužel ne.


V brožuře je 0 potravinových výrobků, které jsou považovány za libovolné číslo, ale když toto zapojím do jídelníčku nebo změním jiné potraviny, tento výrobek se také změní a najednou se přepne z +++ g na 432 g. Tomu nerozumím.

Měl byste používat buď brožuru, NEBO portál. Oba zdroje fungují samostatně, ale jsou založeny na odlišných principech. Srovnání těchto dvou systémů proto není ani praktické, ani možné. Důvodem změny z libovolného čísla na konkrétní hmotnost v gramech je jednoduše to, jak program funguje. Pokud přidáte příliš mnoho dalších kalorií, v určitý moment už systém libovolné číslo nepovolí.


Otázky týkající se závěrečné zprávy

V tabulce jsou 2 sloupce, „DDD“ a „Vaše potřeby“. V legendě je uvedeno „... RDA ...a míra, v jaké se Vaše denní potřeby liší“. Co je správně? Jsou v druhém sloupci moje skutečné potřeby, nebo odchylka od DDD?

DDD je hodnota, o níž se EU domnívá, že ji člověk potřebuje... a myslí tím každého člověka. Sloupeček „Vaše potřeby“ se týká Vašich skutečných potřeb podle genetického profilu, jak je popsáno zde. Zde bylo účelem pouze ukázat, že se každý odlišuje od obecných doporučení. Zamyslíme se nad tím, jak toto můžeme lépe objasnit.


Jak si můžu vysvětlit rozpor, kde potřeba vápníku a vitamínu D3 odpovídá přibližně dvojnásobku DDD a zároveň je příjem vápníku označen jako normální, ale zároveň je genetické riziko osteoporózy jenom průměrné? Nekoreluje riziko se zvýšenou doporučenou denní potřebou mikroživin? Nebo si to nelze takhle jednoduše představit?

Vstřebávání vápníku je ovlivněno následujícími faktory:
1) příjem vápníku
2) riziko osteoporózy
3) detoxikace od těžkých kovů
4) nesnášenlivost laktózy
5) nesnášenlivost lepku
6) riziko cukrovky