Zásady ochrany osobních údajů


Všechna data klientů jsou chráněna pomocí nejlepších bezpečnostních technologií a vždy uchovávána v souladu s platnými právními předpisy. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují spolu s rozvojem technologií. Naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.