Bezpečnost procesů


Při zpracovávání několika tisíc vzorků v krátké době je logistika jednotlivých procesů důležitým aspektem. Je nutné vyloučit možnost záměny vzorků a každý vzorek musí být analyzován v rámci předepsané doby.

Proto jsme vyvinuli systém, který identifikuje každý vzorek pomocí maticového 2D čárového kódu (podobného běžnému čárovému kódu) a přesně zaznamenává každý krok analýzy s pomocí tohoto systému (díky softwarové podpoře). Ručně psané seznamy a nečitelné poznámky, které jsou stále běžné v jiných laboratořích, nemají v naší laboratoři místo. Záměna oddělených vzorků je vyloučena a můžete se tak spolehnout, že Váš výsledek je opravdu Váš!