Kvalifikace lékaře podle zákona o genetické diagnostice


Vyškolení lékaři zaměření na poskytování řádné péče a poradenství pacientovi by měli provádět zdravotní genetické testování s cílem diagnostikovat nebo předpovídat onemocnění. Žádný pacient by neměl být konfrontován s genetickým rizikem onemocnění, aniž by čerpal výhod vhodné zdravotní asistence. Proto jsou genetické analýzy pro zdravotní účely povoleny pouze s podpisem lékaře; lékař by měl být kvalifikován pro vyžádání analýzy, přičemž toto závisí také na typu požadované analýzy (diagnostická nebo prediktivní).

Genetická laboratoř se nachází v Rakousku, což znamená, že se na analýzu vztahuje rakouské právo, protože laboratoř musí přirozeně postupovat v souladu s vnitrostátními zákony. Podle rakouského práva se kvalifikace upravuje následovně:

  • Diagnostické genetické testy, které mohou diagnostikovat stávající onemocnění, mohou být vyžádány lékařem s jakoukoliv specializací.
  • Prediktivní genetické testování, pokud jde o riziko budoucích onemocnění, může být vyžádáno pouze specialisty v příslušném oboru.
  • Genetické analýzy pro životní styl, které nediagnostikují ani nepředvídají výskyt onemocnění, nezávisí na kvalifikacích lékaře.

V okamžiku žádosti o genetickou analýzu musí lékař prokázat, že je oprávněn o takovou analýzu žádat.