Právní upozornění


Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Výslovně dovolujeme užívání veškerých údajů pro soukromé, jiné než obchodní využití. Pro další využití je třeba výslovně uvést autorská a vlastnická práva DNA Plus. Obsah není dovoleno jakýmkoliv způsobem měnit bez písemného povolení a nesmí být použit na webových stránkách nebo propojených počítačích. Veškeré použití pro veřejné nebo komerční účely vyžaduje schválení DNA Plus. V případě porušení těchto podmínek je třeba veškerý obsah neprodleně smazat. Právo uplatnit další nároky na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

Ochrana osobních údajů

Chtěli bychom Vás informovat, že Vaše osobní údaje jsou za účelem zpracování Vašich žádostí zpracovávány a užívány v souladu s platnými vnitrostátními a evropskými předpisy zabývajícími se ochranou osobních údajů. DNA Plus respektuje důvěrnou povahu Vašich údajů a nebude je prodávat, pronajímat, ani zpřístupňovat třetím stranám.

Profil užívání / sledování

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umísťované na Vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám analyzovat, jak návštěvníci stránku využívají. Informace generované cookies o Vašem užívání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) jsou společností Google přenášeny a ukládány na serverech ve Spojených státech. Google využije tyto informace za účelem vyhodnocení Vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a užíváním internetu. Google může rovněž předávat tyto informace třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Google nebude propojovat Vaši IP adresu s žádnými dalšími daty ve vlastnictví Google. Užívání cookies můžete odmítnou zvolením příslušného nastavení Vašeho prohlížeče, ale je třeba si uvědomit, že v důsledku toho tyto webové stránky pro Vás nemusí být plně funkční. Používáním těchto webových stránek udělujete souhlas ke zpracování dat o Vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Podmínky pro vrácení zboží

Protože je NutriMe vyráběno konkrétně pro Vás, nemůžeme přijímat vrácené zboží. Děkujeme za pochopení. Více informací o tomto tématu naleznete zde: http://www.trustedshops.de/info/achtung-hier-steht-ihnen-kein-widerruf-zu/